Kwaliteit patiëntzorg meten

Kwaliteit van zorg is moeilijk te meten. Daarom wordt er meestal niet gekeken naar het resultaat: hoe gezond bent u weer geworden door uw verblijf in het ziekenhuis? In plaats daarvan kijken we naar het zorgproces: kunt u snel terecht, voldoet de zorg aan de kwaliteitseisen, vindt u het prettig in CWZ?

Indicatoren

Indicatoren zijn getallen waarin deze kwaliteitseisen worden uitgedrukt. We gebruiken ze om de kwaliteit van de zorg in de gaten te houden en bij te sturen waar nodig. Het kan daarbij gaan om indicatoren die worden gebruikt om aan u als patiënt te laten zien hoe we het doen. Of waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg op let. Denk aan het voorkomen van klachten doordat mensen te lang in een ziekenhuisbed liggen, de zorg voor diabetici of het percentage afgezegde operaties. CWZ zelf gebruikt ook indicatoren om elk kwartaal te beoordelen of de zorg naar wens verloopt. Op de website van NVZ kwaliteitsvenster vindt u de meest recente uitkomsten van de indicatoren voor CWZ.

Interne toetsing

Naast de externe toetsing (dat wil zeggen, toetsing door andere organisaties) kijkt CWZ ook zelf kritisch naar de zorg. Zo worden er interne audits, veiligheidsrondes en risico-analyses georganiseerd. Door zowel de externe als interne toetsingen wordt de kwaliteit van de zorg in CWZ goed in de gaten gehouden.