Geschiedenis

Geschiedenis Vrienden van CWZ

Stichting Vrienden van CWZ werd in 1987 opgericht. Om nieuwe en aanvullende vormen van zorg te kunnen blijven realiseren, moest het ziekenhuis op zoek naar nieuwe geldstromen.

Rond de nieuwbouw
Op het gebied van sponsoring werden in die beginjaren vele initiatieven ontplooid. Voorbeelden waren de beddenkaravaan naar het nieuwe ziekenhuis aan de Weg door Jonkerbos en de overkapping van de Binnenhof. Ook bijzonder was het project 'Een rondje CWZ' waarbij 2600 jongeren van 10-13 jaar rondjes rond het nieuwe ziekenhuis liepen en 180.000 gulden inzamelden voor de kinderafdeling. Als tegenprestatie ontvingen de kinderen een lessenpakket en een bezoek aan het ziekenhuis.

Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
In 1994 riep CWZ samen met twee andere organisaties het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving in de Gezondheidszorg (ISFG) in het leven. Vanuit de overtuiging dat de sponsoractiviteiten succesvoller worden als de hele gezondheidszorg het professioneler aanpakt. Dit instituut bestaat nu nog, onder een andere naam (Triple F Academy). Het leidt jaarlijks honderden nieuwe fondsenwervers op.

Duck Race
Met een Duck Race van 20.000 rubberen eendjes in de Waal wist CWZ in de jaren '90 de grootste Duck Race ooit in Nederland te organiseren. Deze bracht 150,000 gulden op voor patiëntvriendelijke voorzieningen zoals speelmateriaal, videorecorders, optredens en shirtjes voor CWZ-baby's.

Buitenhof
In 1997 ging een grote campagne van start om een Buitenhof te kunnen bouwen, een oase van rust voor opgenomen patiënten. Sponsoren konden een 'steunpilaar' adopteren onder het Buitenhofgebouw. Vele ondernemers uit de regio maakten de bouw mogelijk. In ruim een jaar tijd werd ruim 2,8 miljoen gulden ingezameld. Het publiek kreeg de vraag om vriend voor het Leven te worden. Eind 1999 waren dat er ruim 1500, in 2016 zijn nog steeds ruim 500 Nijmegenaren Vriend. Zij helpen jaar in, jaar uit met een kleine bijdrage per maand of jaar om belangrijke extra voorzieningen voor patiënten te realiseren.

Vertrek pionier eerste uur
De laatste jaren was het stiller op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Pionier van het eerste uur - ziekenhuisdirecteur Maerten Verstegen - ging met pensioen en zijn opvolgers hadden andere prioriteiten. Toch maakten de Vrienden ook de afgelopen jaren mooie dingen mogelijk. Zoals de inrichting van het nieuwe stiltecentrum, cadeautjes voor kinderen bij opname en de nieuwe inrichting van de Binnenhof.

Meer acties vanaf 2016
We weten dat veel inwoners en bedrijven in de regio graag bijdragen aan goede, duurzame voorzieningen die het welzijn in ‘hun’ Nijmeegse ziekenhuis vergroten. Daarom laat Vrienden van CWZ vanaf 2016 meer van zich horen.