Calamiteiten in patiëntenzorg

Jaarlijks worden in de zeven Santeon ziekenhuizen samen ruim 400.000 patiënten opgenomen. Hoewel onze zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets misgaan. Soms zelfs met grote impact voor patiënt, naasten en de betrokken zorgprofessionals. Deze calamiteiten worden zorgvuldig onderzocht, omdat we ervan willen leren en willen verbeteren, uiteraard met als doel om herhaling te voorkomen.

Mogelijke calamiteit? Santeon leert en verbetert!

Vanzelfsprekend onderzoeken de zeven ziekenhuizen voorgedane calamiteiten in het eigen ziekenhuis. De resultaten van deze onderzoeken worden echter ook gedeeld en geëvalueerd in Santeonverband, zodat we als ziekenhuizen ook van elkaars calamiteiten kunnen leren en onze zorg kunnen verbeteren. Als Santeon zijn we richting patiënten transparant over de calamiteiten die zich hebben voorgedaan en hoe we hiermee omgaan. Dat vinden we belangrijk. Santeon brengt daarom een jaarpublicatie calamiteitenonderzoek uit. Daarin geven niet alleen in woord, maar ook in getal inzicht in calamiteitenonderzoek. Het jaarverslag calamiteiten CWZ maakt deel uit van deze publicatie.

Jaarpublicatie Santeon met cijfers CWZ

Calamiteit melden bij CWZ?

Wilt u als patiënt of naaste een mogelijke calamiteit melden bij CWZ? Dat kan. Ga hiervoor naar de pagina klachten.