Care4Neo-keurmerk

Dit is een keurmerk van Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen - VOC). De mening van ouders heeft geleid tot een lange lijst criteria waaraan de zorg voor pasgeborenen moet voldoen. CWZ hoort bij de eerste 4 ziekenhuizen die over dit keurmerk beschikken. Het is in 2013 ingevoerd voor afdelingen die zorg bieden aan pasgeborenen. Het staat symbool voor uitstekende medische en verpleegkundige zorg mét aandacht en ruimte voor de specifieke wensen van de ouders.

Welke eisen stelt Care4Neo?

Care4Neo wil dat:

  • er rekening mee wordt gehouden dat de pasgeborene een kind in ontwikkeling is. 
  • er getroost wordt als de baby pijn heeft of verdrietig is. 
  • de baby alleen wakker wordt gemaakt als het echt nodig is.
  • de baby niet onnodig wordt blootgesteld aan allerlei prikkels als geluid en licht. 
  • de band met de ouders gestimuleerd wordt.

CWZ vindt ouders de belangrijkste verzorgers

CWZ ziet de ouders als de belangrijkste verzorgers van hun kind. Zij mogen 24 uur per dag bij hun kind in de couveusesuite zijn. Bij alle beslissingen rond de behandeling en zorg worden de ouders betrokken. Volgens Care4Neo delen veel ziekenhuizen die visie. Maar slechts enkele ziekenhuizen brengen het ook echt consequent in praktijk.

‘Zowel de artsen als de verpleegkundigen vinden het belangrijk om ouders van A tot Z te betrekken bij de zorg. Ouders zijn onze partners. Het keurmerk sluit volledig aan bij onze visie en bij de manier waarop wij zorg bieden. Als eerste in Nederland schakelden we over op 1-persoons couveusesuites. De zorg is gericht op het gezin en de ontwikkeling van het kind. We werken al lang samen met Care4Neo. Regelmatig wisselen ouders, verpleegkundigen en artsen ervaringen uit. Ook organiseert Care4Neo inloopavonden in CWZ voor ouders van couveusekinderen voor het delen van informatie’, aldus een CWZ senior verpleegkundige, werkzaam op de couveuse afdeling.