Onderzoek naar ervaringen van patiënten

Wij vinden uw mening en ervaring erg belangrijk. Door het delen van uw ervaring over uiteenlopende onderwerpen uit de zorg draagt u bij aan het verbeteren van onze zorg en dienstverlening.
CWZ voert daarom regelmatig onderzoeken uit naar patiëntervaringen over verschillende onderwerpen. Hiermee meet CWZ de klantervaringen van onze patiënten. Op deze manier kunnen we achterhalen wat patiënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.
De patiënttevredenheidsonderzoeken zijn in het belang van een goede zorgverlening. Door de tevredenheid te toetsen, kan CWZ de kwaliteit van zorg verbeteren en goede zorg leveren.

Anoniem en vrijblijvend

U heeft een uitnodiging gekregen per e-mail om deel te nemen aan een onderzoek. Uw gegevens komen uit het ziekenhuisbestand. Op basis van een beperkt aantal basisselectiecriteria (zoals datum, soort afspraak in het ziekenhuis en specialismen) doen wij een steekproef. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig met de patiëntgegevens omgegaan: alleen de noodzakelijke gegevens worden  gebruikt. Medewerkers die met deze gegevens werken, hebben een beroepsgeheim dat is vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. In het onderzoek vragen wij u niet om persoonlijke gegevens die tot u herleidbaar zijn. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijblijvend en dus niet verplicht. In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u onder het kopje 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar' aangeven dat u in het vervolg geen uitnodigingen voor ervaringsonderzoeken wilt ontvangen.

Vaker meepraten over uw zorg?

Naast een jaarlijks groot tevredenheidsonderzoek doet CWZ regelmatig andere onderzoeken om uw ervaring, wensen of tevredenheid in kaart te brengen. Bijvoorbeeld specifiek voor een afdeling of behandeling. Hiervoor kunt u soms ook benaderd worden door het ziekenhuis. Lees meer over alle onderzoeken van CWZ naar patiëntervaringen! Wilt u weten welke rechten en plichten u heeft als patiënt? Bekijk dan deze pagina.

1. Kenmerken onderzoek

Dat verschilt per onderzoek. Dit wordt in de uitnodiging altijd verteld. Meestal duurt het invullen tussen de 5-15 minuten.

Onderzoeken kunnen over verschillende onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over uw polibezoek, opname, de communicatie, de zorg door artsen en verpleegkundigen, nazorg en digitale middelen zoals apps.

2. Deelname

Voor vragen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met de Klantenservice, telefoonnummer 024 365 73 00 of stuur een e-mail naar onderzoek@verwijder-dit.cwz.nl.

 

 

Deelname aan een onderzoek is geheel vrijblijvend en niet verplicht. U hoeft de vragenlijst niet in te vullen.

Ja, we verwerken alle resultaten van een onderzoek anoniem. In een onderzoek vragen wij u niet om persoonlijke gegevens die tot u herleidbaar zijn.

Ja. Aan een onderzoek kunt u alleen deelnemen als u hiervoor een uitnodiging heeft gehad per e-mail.

Nee. Wilt u op een andere manier uw ervaring, vraag of opmerking delen met ons? Bekijk hier op welke manieren u dat kunt doen.

We nodigen een willekeurige groep van patiënten uit die onlangs in CWZ behandeld zijn voor deelname aan een onderzoek. Het is dus toevallig dat u bent gekozen. Deelname is vrijwillig en anoniem en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.
Hierover kunt u meer lezen in de privacy verklaring

Deelname aan een onderzoek is vrijwillig. Het wel of niet meedoen heeft geen enkele invloed op uw eventuele verdere behandeling. Uw behandelaar en uw zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in uw persoonlijke antwoorden.

3. Gegevens

Bij het selecteren van patiënten voor een onderzoek zijn we uitgegaan van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets veranderd is in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld verhuizen, overlijden, andere wijzigingen) van een patiënt wat nog niet in onze systemen verwerkt is.

In dit geval verzoeken we patiënten of naasten vriendelijk om de uitnodiging als niet verzonden te beschouwen. Onze excuses voor het ongemak.

  • In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u onder het kopje 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar' aangeven dat u in het vervolg geen uitnodigingen voor ervaringsonderzoeken wilt ontvangen.
  • Of geef het door bij de registratiebalie of polikliniek waar u onder behandeling bent.

Uw gegevens komen uit het ziekenhuisbestand. Op basis van een beperkt aantal basisselectiecriteria (zoals datum, soort afspraak in het ziekenhuis en specialismen) doen wij een steekproef. Bekijk voor meer informatie ook de privacystatement van CWZ.

4. Resultaten

CWZ publiceert regelmatig resultaten van ervaringsonderzoeken op de website. Dat geldt niet voor alle onderzoeken. Hiervan worden de resultaten gebruikt om de zorg te verbeteren of indien nodig een vervolgonderzoek uit te voeren.

We verwerken alle resultaten anoniem. Het is voor het ziekenhuis belangrijk te weten hoe patiënten onze zorg ervaren. De resultaten worden anoniem en niet herleidbaar gedeeld met de desbetreffende afdeling. Op basis van de resultaten kan de zorg worden verbeterd of indien gewenst een vervolgonderzoek worden ingesteld.

5. Overig

Voor meer informatie of overige vragen, kunt u contact opnemen met de Klantenservice, telefoonnummer 024 365 73 00 of stuur een e-mail naar onderzoek@verwijder-dit.cwz.nl.