STZ

CWZ Nijmegen is één van de 28 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Deze grote opleidingsziekenhuizen werken samen aan hooggespecialiseerde medische zorg.

Wat is een topkinisch ziekenhuis?

De Nederlandse ziekenhuizen zijn in te delen in algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen. In alle ziekenhuizen kunt u terecht voor de basiszorg, zeg maar de routinebehandelingen. Wordt het ingewikkelder, dan moet u afhankelijk van de kwaal voor een behandeling, naar een academisch of topklinisch ziekenhuis. CWZ is dus een topklinisch ziekenhuis.  

Topklinische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die naast basiszorg ook complexe zorg uitvoeren. Deze ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in één of meerdere zorggebieden. Deze grotere ziekenhuizen ontvangen patiënten uit een wijder gebied dan de kleinere, algemene ziekenhuizen. Topklinische centra voeren veel innovatief onderzoek uit om voorop te blijven lopen binnen hun specialisme. Topklinische ziekenhuizen zijn ook voor artsen belangrijke opleidingscentra.

Wat is STZ?

Binnen de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) werken grote opleidingsziekenhuizen samen aan hooggespecialiseerde medische zorg. De afgelopen jaren heeft de STZ bewezen een belangrijke en gewaardeerde factor te zijn in de ontwikkeling van topklinische zorg, opleidingen, onderwijs, onderzoek en innovatie in Nederlandse ziekenhuizen. De STZ-ziekenhuizen en de vereniging denken en praten mee over deze thema's en handelen ernaar, zodat deze ook in de toekomst zijn gewaarborgd. Eens per 5 jaar worden de ziekenhuizen aan de hand van de visitatiecriteria van de STZ getoetst.

Opleiden van professionals

Als STZ-ziekenhuis maakt CWZ zich daarom ook sterk voor een uitstekend opleidingsklimaat. Met het opleiden van dokters houdt CWZ de professionals in huis alert en creatief. Het maakt dat we altijd in zijn voor vernieuwingen. Zo behouden we onze kwaliteit. Ook op andere terreinen bereiden studenten zich in CWZ voor op werk in het ziekenhuis. Denk aan verpleegkundigen, dokters- en operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en radiologisch laboranten. Verder doen tal van stagiairs werkervaring bij ons op. Vaak zijn de onderwijssituaties multidisciplinair. Ieder STZ-ziekenhuis beschikt over een academie waarin alle opleidingsfuncties zijn gebundeld. Een academie voldoet aan verschillende inhoudelijke visitatiecriteria. 

Wetenschappelijk onderzoek

STZ-ziekenhuizen vervullen een belangrijke rol in patiëntgebonden medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt veelal in samenwerking met de universitaire medische centra. De verschillende typen patiënten binnen CWZ zorgt ervoor dat wij als STZ-ziekenhuis een belangrijke rol spelen in dit medisch onderzoek.

Unieke expertises

In de STZ expertisecentra van CWZ bieden we unieke hooggespecialiseerde zorg, waarvoor patiënten niet overal terecht kunnen. Het gaat om bovengemiddeld complexe aandoeningen, waarbij de patiëntenzorg is verweven met opleiding en wetenschappelijk onderzoek. De STZ-erkende zorgfuncties van alle topklinische opleidingsziekenhuizen staan vermeld in het openbare STZ Topklinisch Zorgregister. Medische experts hebben deze functies getoetst.