Depressieve stoornissen spreekuur

Het is er voor mensen die lijden aan een depressie.

Het verpleegkundig spreekuur voor depressieve stoornissen vindt plaats op de polikliniek psychiatrie.

Het doel van het verpleegkundig spreekuur is een depressieve stoornis zo te behandelen dat de duur en de ernst van de klachten zo snel mogelijk verminderen of verdwijnen.

De depressie behandeling is er ook op gericht om u te helpen hernieuwde depressieve perioden te voorkomen, of indien dat niet geheel lukt, u en uw naasten te leren, hoe er zo goed mogelijk mee om te gaan. Dit zodat de negatieve gevolgen van de ziekte beperkt blijven. De verpleegkundige probeert u zo goed mogelijk te leren omgaan met uw ziekte, het bevorderen van begrip en inzicht in het ziektebeeld en het bevorderen van acceptatie van uw ziekte en kwetsbaarheid. 

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 82 05
maandag - vrijdag
08.30 - 17.00 uur
psychiatrie A15

Afspraken

Afspraak maken
De CWZ-psychiater verwijst u door naar dit spreekuur. De afspraak wordt voor u gemaakt op de polikliniek psychiatrie.
Directe verwijzing door anderen (bijvoorbeeld uw huisarts) is niet mogelijk.

Afspraak opzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk op. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen en vraag uw partner of een directe naaste met u mee te komen.
  • Een eerste afspraak duurt ongeveer 1 uur. Voor volgende afspraken plannen we 30 minuten
  • U meldt zich bij de inschrijfbalie van de poli psychiatrie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent haalt de verpleegkundige u op.
  • Tijdens het gesprek bespreken we hoe het met u gaat. U krijgt informatie en kunt vragen stellen.

Hoe vaak komt u naar het spreekuur?

De intensiteit van de begeleiding door de verpleegkundige hangt af van de ernst van uw klachten en het doel van de behandeling . Dit kan variëren van 1x per twee weken tot 1x per 3 maanden. Indien nodig kunt u ook 1x per week komen. De psychiater zal u ook afhankelijk van de ernst van uw klachten meerdere malen zien. Zo vindt op gezette tijden ook een gesprek plaats samen met u, de verpleegkundige en de psychiater om de voortgang van de behandeling te bespreken. Het uitgangspunt is dat uw naasten betrokken worden bij de behandeling.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.