Kanker en psychiatrie polikliniek

Op de polikliniek kanker en psychiatrie werken hulpverleners die gespecialiseerd zijn in psychiatrische klachten bij kanker. Kanker gaat vaak gepaard met hevige emoties en stress. Veel voorkomende problemen zijn angst- en stemmingsklachten.

Bijna de helft van alle kankerpatiënten ervaart deze klachten in ernstige mate en bij ongeveer 30% van alle kankerpatiënten spreken we over een stemming- en/of angststoornis. Behalve de aandoening zelf, kunnen ook de bijwerkingen van medisch noodzakelijke behandelingen leiden tot psychiatrische klachten. Daarnaast kunnen er klachten ontstaan doordat u zich moet aanpassen aan het hebben van een chronisch progressieve ziekte.

Behandeling
Het omgaan en behandelen van deze klachten en de verwerking van het ziek zijn vormen het aandachtsgebied van de polikliniek kanker en psychiatrie. Wij werken zeer nauw samen met onze collega’s van de medische psychologie en medisch maatschappelijk werk. Ook is er aansluiting bij het palliatief team van CWZ.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 82 05
maandag - vrijdag
8.30 - 12.45 uur
13.30 - 17.00 uur

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

  • Ik heb last van depressie, angst of ervaar ernstige stressklachten en heb kanker (gehad). Wat kan ik hier aan doen?
  • Ik vind het moeilijk om te gaan met de ziekte. Kan ik hier bij geholpen worden?

Afspraak maken of wijzigen

Afspraak maken
De oncoloog, huisarts of andere arts verwijst u naar de polikliniek. De secretaresse van de polikliniek psychiatrie neemt contact met u op om een intake afspraak te maken.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen en vraag uw partner of een directe naaste met u mee te komen.
  • Een eerste afspraak duurt ongeveer 1 tot anderhalf uur.
  • U meldt zich bij de balie van de polikliniek psychiatrie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
  • Het eerste gesprek is met een psychiater of een arts in opleiding tot psychiater. Deze gaat specifiek op uw vraag en uw situatie in. Aan het eind van dit gesprek krijgt u zo mogelijk al een advies over diagnose en behandeling.
  • Afhankelijk van de vraag van de arts die u heeft doorverwezen, blijft het bij een eenmalig adviesgesprek. Of u krijgt een behandeling op de polikliniek. Denk aan medicijnen of coachende gesprekken. Een opname is soms mogelijk op de medisch psychiatrische unit (MPU).

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.