Bipolaire stoornissen spreekuur - lithium polikliniek

Een bipolaire stoornis (manisch-depressieve stoornis) is een chronische aandoening.

Bij de polikliniek werken hulpverleners die gespecialiseerd zijn in bipolaire stoornissen en lichamelijke consequenties van langdurig lithium gebruik.

Een collega psychiater, huisarts of andere arts verwijst u naar de polikliniek. De secretaresse van de polikliniek psychiatrie neemt contact met u op om een intake afspraak te maken.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 83 35
8.30 - 12.45 uur
13.30 - 17.00 uur
psychiatrie A15

Behandeling bipolaire stoornissen

Er zijn afwisselend perioden met depressieve klachten, perioden met manische klachten en perioden zonder klachten. Een bipolaire stoornis vraagt van u en uw naasten vaak aanpassingen. De behandeling op onze polikliniek is erop gericht om u te helpen in evenwicht te blijven en ontregeling naar depressie of manie te voorkomen. De verpleegkundige en psychiater kunnen u hierin begeleiden en adviseren.

Een belangrijk doel van het spreekuur is terugvalpreventie: het voorkómen van een depressie of manie. Uw stemming alsmede het risico op ontregelen naar een manie of een depressie wordt tijdens het spreekuur beoordeeld.

Belangrijk is dat u en uw naasten voldoende informatie krijgen over een bipolaire stoornis. Uw naasten nemen bij de begeleiding een belangrijke plaats in. Uw naasten kunnen immers een beeld schetsen van hoe u in normale doen bent en weten goed hoe ontregelingen eruit zien. Ze zijn soms belangrijk bij vroege herkenning van een ontregeling naar een manie.

Gang van zaken

 • Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen en vraag uw partner of een directe naaste met u mee te komen.
 • Een eerste afspraak duurt ongeveer 1 tot anderhalf uur.
 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek psychiatrie.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • Het eerste gesprek is met een psychiater of een arts in opleiding tot psychiater. Deze gaat specifiek op uw vraag en uw situatie in. Aan het eind van dit gesprek krijgt u zo mogelijk al een advies over diagnose en behandeling.
 • Het tweede gesprek is op het verpleegkundig spreekuur met een van onze verpleegkundig consulenten.
 • U krijgt hierna een behandeling op de polikliniek. Denk aan medicijnen en coachende gesprekken. Indien nodig is een opname mogelijk op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) of tijdelijke intensivering van contacten bij onze opname vervangende dag behandeling.

Met welke vragen kunt u terecht?

 • Uw aandoening en de bijkomende gevolgen
 • Leefregels
 • Gebruik van geneesmiddelen en omgaan met bijwerkingen
 • Gewichtscontrole
 • Herkennen van klachten en dreigende ontregeling
 • Met behulp van cognitief gedragstherapeutische interventies leren omgaan met alle aspecten die samenhangen met de bipolaire stoornis
 • Hoe te handelen bij toename van klachten; hoe een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Onze zorgprofessionals

De verpleegkundige zorg wordt gegeven door de verpleegkundig consulenten:

 • Charlotte Remij
 • Vivie Bastiaanssen
 • Erna van den Bosch.

De psychiatrische zorg wordt geleverd door:

 • Harm Jan Minkema
 • Sophie Bekmann
 • Else Bisseling.

De verpleegkundige zal u meestal eens in de 3 maanden ter controle zien. U blijft tenminste eenmaal per jaar onder controle bij de psychiater. De verpleegkundige probeert u zo goed mogelijk te leren omgaan met uw ziekte.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.