Parkinson en psychiatrie polikliniek

Op de polikliniek parkinson en psychiatrie werken hulpverleners die gespecialiseerd zijn in psychiatrische klachten en de ziekte van parkinson en parkinsonismen.

Naast de bekende veranderingen in het bewegen, kunnen bij de ziekte van parkinson of aanverwante aandoeningen ook stemmings-, angst en geheugenklachten en verwardheid optreden.

 • Stemmings- en angststoornissen komen bijvoorbeeld bij ongeveer 40% van de patiënten met de ziekte van parkinson voor.
 • De aandoening zelf kan psychiatrische klachten geven door de veranderingen in de hersenen en het zich moeten aanpassen aan het hebben van een chronisch progressieve ziekte.
 • Ook kan de medicatie voor de ziekte van parkinson psychiatrische klachten geven. Zoals dingen zien of geloven die er niet zijn, of impulscontrolestoornissen (bijvoorbeeld veel kopen, seksuele ontremming) veroorzaken.

Het omgaan en behandelen van deze klachten en de verwerking van het ziek zijn vormen het aandachtsgebied van de poli parkinson en psychiatrie. Er is aansluiting bij het Parkinsonnet.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 82 05
maandag - vrijdag
8.30 - 12.45 uur en 13.30 - 17.00 uur
psychiatrie A15

Afspraak bij polikliniek psychiatrie

Afspraak maken
De neuroloog, huisarts of andere arts verwijst u naar de polikliniek. De secretaresse van de polikliniek psychiatrie neemt contact met u op om een intake afspraak te maken.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

 • Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen en vraag uw partner of een directe naaste met u mee te komen.
 • Een eerste afspraak duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten.
 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek psychiatrie.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • Het eerste gesprek is met een psychiater of een arts in opleiding tot psychiater. Deze gaat specifiek op uw vraag en uw situatie in. Aan het eind van dit gesprek krijgt u zo mogelijk al een advies over diagnose en behandeling.
 • Afhankelijk van de vraag van de arts die u heeft doorverwezen, blijft het bij een eenmalig adviesgesprek. Of u krijgt een behandeling op de polikliniek. Denk aan medicijnen of coachende gesprekken. Een opname is soms mogelijk op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU).

Met welke vragen kunt u terecht bij de parkinson en psychiatrie polikliniek

 • Ik heb last van depressie of apathie en heb de ziekte van parkinson. Wat kan ik hier aan doen?
 • Ik zie dingen die er niet zijn sinds de parkinsonmedicatie, is dit te verhelpen?
 • Mijn partner vindt mij zo veranderd en heeft moeite met mijn gedrag.
 • Ik ben soms impulsief. Wat is er met mij aan de hand?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.