Psychiatrie opleidingsplaats

Bij ons worden artsen opgeleid tot psychiater in het kader van hun opleiding vanuit het consortium Psychiatrie Oost Nederland.

Onderwijs- en opleidingsregio Oost-Nederland

Het consortium is een onderdeel van de onderwijs- en opleidingsregio Oost-Nederland (OOR-ON). Het opleidingsconsortium Psychiatrie Oost Nederland wordt gevormd door de A-opleidingen van Pro Persona, GGNet, de afdelingen psychiatrie van het Radboudumc en het Rijnstate ziekenhuis. De opleidingsgroep van CWZ verzorgt samen met de instellingen Tactus (verslavingszorg) en Karakter (kinder- en jeugd psychiatrie) de deelopleidingen binnen de regio.

Opleiding tot psychiater

Binnen de deelopleiding in CWZ ligt het accent op zowel de medische als psychotherapeutische identiteit van de psychiater. Er wordt opgeleid tot het vergroten van zelfstandigheid en generalistisch werken in een ambulante en klinische ziekenhuissetting, op de spoedeisende hulp, zowel in een consulterende rol (collega medisch specialisten en andere professionals binnen CWZ) als in een actieve behandelrol (farmacologisch, psychotherapeutisch). Daarbij hebben de AIOS zelf een opleidende rol ten opzichte van studenten en coassistenten.

Opleiding voor AIOS psychiatrie

Op de afdeling psychiatrie starten jaarlijks in maart en in september nieuwe AIOS psychiatrie (arts in opleiding tot psychiater) die hun ziekenhuis psychiatrische en/of psychotherapeutische stage in CWZ doorlopen. 

In het kader van de medisch-specialistische vervolgopleiding tot psychiater werken wij samen met GGNet, het Radboudumc, Pro Persona, het Leo Kannerhuis en de psychiatrische afdeling van Rijnstate. Dit samenwerkingsverband vormt een zogenaamde Onderwijs en OpleidingsRegio, in dit geval de OOR Oost Nederland.

Opleiding voor HAIOS

Elke drie maanden starten twee HAIOS (arts in opleiding tot huisarts) hun GGZ stage op de afdeling psychiatrie van CWZ. Ook geven wij onderwijs binnen de huisartsen opleiding.

Tijdens de stage wordt de gelegenheid geboden om op verschillende terreinen van het vak kennis en ervaring op te doen. De stage heeft de eerste 6 weken het zwaartepunt in de kliniek, in nauwe samenwerking met een ANIOS en physician assistant. Daarna zullen HAIOS kennismaken met het poliklinisch werken en de consultatief psychiatrische dienst, waarbij HAIOS zelfstandig consulten uitvoeren onder supervisie van de psychiater. Ook op de spoedeisende hulp zullen consulten uitgevoerd worden. Meestal betreft dit het inschatten van suïcidaliteit.

Opleidingsplek

Daarnaast is de afdeling een opleidingsplek voor verpleegkundigen, creatief therapeuten, systeemtherapeuten,  psychotherapeuten en klinisch psychologen.