Logopedie

Een ziekte, aandoening, beroerte of operatie kan problemen veroorzaken met bijvoorbeeld slikken, spraak, taal, stem en adem.

Op onze afdeling logopedie werken meerdere logopedisten die deskundig zijn in diagnostiek en behandeling van deze klachten.

Wat doen we?
De logopedisten onderzoeken en behandelen deze klachten op alle afdelingen in het ziekenhuis. Ook in de polikliniek. Uw arts kan u verwijzen naar de logopedist tijdens een opname of voor een poliklinische behandeling als u niet bent opgenomen.

Wanneer kun u bij ons terecht?

 • Problemen met kauwen en slikken bij volwassenen
 • Communicatieproblemen bij volwassenen
 • Voedingsproblemen bij prematuren en kinderen van 0-2 jaar
 • Aandoeningen van de aangezichtsspieren
 • Aanhoudende stemproblemen of globusklachten
 • Begeleiding van patiënten met tracheacanules (buisje in de luchtpijp om door te ademen)
 • Chronische hoestklachten
 • Klachten van overmatig boeren
Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 8480
maandag - vrijdag
8.00 - 16.30 uur

Afspraak bij logopedie

Een afspraak maken met een logopedist in CWZ kan alleen op verwijzing door een specialist in CWZ. De afdeling logopedie werkt niet op verwijzing van de huisarts. Als u via uw huisarts toch wordt aangemeld voor logopedie in CWZ, zorg dan dat u eerst naar een specialist in CWZ gaat.

Onderzoek en behandeling op polikliniek

Sommige patiënten worden op de afdeling logopedie onderzocht en/of behandeld, terwijl zij niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een specialist in CWZ verwijst hen naar de afdeling logopedie.

Dit geldt onder andere voor: 

 • patiënten met MS
 • patienten met de ziekte van Parkinson
 • patiënten met neurologische aandoeningen

De  afdeling logopedie in CWZ onderzoekt en behandelt (eventueel) de volgende probleemgebieden: slikproblemen, stemproblemen, taal- en/of spraakproblemen bij volwassenen, perifere/centrale aangezichtsverlamming, chronisch hoesten, chronisch boeren en aerofagie.

Poliklinische revalidatiebehandeling
Bij neurologische aandoeningen kan de revalidatiearts een behandeling in gang zetten. De patient krijgt dan hulp van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit: een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een revalidatiearts. De revalidatiearts bepaalt welke therapie voor de patiënt nodig is.

De afdeling logopedie van CWZ onderzoekt en behandelt geen kinderen met taal- spraakproblemen, wel bieden wij prelogopedie bij zuigelingen en begeleiding bij (zeer) jonge kinderen met voedingsproblematiek.

Behandeling tijdens opname

Tijdens opname in het ziekenhuis worden sommige patiënten verwezen naar onze afdeling. Dit gebeurt door een arts van CWZ. Wij bezoeken dagelijks de verpleegafdelingen. Door middel van een logopedische screening wordt bekeken of een behandeling van de afdeling logopedie zinvol is. Vervolgens starten het logopedisch onderzoek en de behandeling. Dit gebeurt zowel op de verpleegafdeling als in een behandelkamer op de afdeling logopedie.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.