Ergotherapie bij neurologische aandoeningen

Bij neurorevalidatie is ergotherapie een onderdeel van een brede behandeling.

Tijdens de behandeling komt u van thuis naar het ziekenhuis en krijgt u 1 tot 3 x per week therapie. De revalidatiearts coördineert dit traject en verwijst u naar ergotherapie.

Een onderdeel van de poliklinische revalidatie behandeling ergotherapie is de cognitieve revalidatie. Daarbij werken we met de modules 'Niet rennen maar plannen'. Deze zijn gericht op klachten/beperkingen na hersenletsel op gebied van:

  • vermoeidheid
  • planning
  • omgaan met tijdsdruk
  • geheugenproblematiek.
Toon meer

Hoe verloopt de ergotherapie bij neurologische aandoeningen?

Eerst brengt de ergotherapeut samen met u in kaart waar u de beperkingen ervaart. Dan worden behandeldoelen opgesteld. Enkele voorbeelden:

  • Als de motoriek beperkt is, bijvoorbeeld met de arm-handfunctie, worden eerst testen afgenomen. Deze testen maken meetbaar wat u nog wel kunt. Dan start u met oefeningen. Het doel is dat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt doen. Tijdens de behandeling herhalen we de testen om zo de veranderingen zichtbaar te maken. 
  • Als de beperkingen die ontstaan zijn door wat er in het brein is gebeurd, worden de problemen met een observatiemethode in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er verschillende behandelmodules worden ingezet. Bijvoorbeeld over planning, omgaan met tijdsdruk, het geheugen en vermoeidheid of gericht op strategie/compensatie. 
  • Als beperkingen ontstaan door vermoeidheid, dan richt de ergotherapie behandeling zich op belasting en belastbaarheid. Is er een goede afwisseling tussen rust en activiteit? Hoe krijgt u meer grip op leven met vermoeidheid?

Twee weken na start van de behandeling stelt u, samen met het behandelteam, doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Binnen een multidisciplinair overleg (overleg met verschillende beroepsgroepen zoals een arts, therapeut en verpleegkundige) worden deze doelen besproken en wordt de richting van het behandelproces bepaald. 

Het revalidatietraject duurt gemiddeld 3 maanden. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten om doelen te evalueren en eventueel bij te stellen. De revalidatiearts zal de uitkomsten na elke evaluatiemoment telefonisch of op het spreekuur met u nabespreken.

De andere disciplines die betrokken zijn bij neurorevalidatie zijn de logopedist, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en de medisch maatschappelijk werker.

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling ergotherapie vindt plaats op C18.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.