MS-centrum

We zijn hét centrum voor onderzoek en behandeling voor mensen met  multiple sclerose (MS) in de regio Nijmegen.

Een team van enthousiaste professionals staat klaar voor een optimale behandeling en begeleiding. U kunt vertrouwen op de kennis en kunde van dit MS-team. Het centrum is onderdeel van de polikliniek neurologie.

Bereikbaarheid

024 365 82 10
maandag - vrijdag
8.30 - 16.45 uur
MS-centrum, neurologie C05

Gang van zaken MS-centrum

 • U meldt zich bij Meldpunt 1B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • De neuroloog of de MS-verpleegkundige komt bij u. U bespreekt hoe het gaat.
 • Als het nodig is, verwijst zij u door naar andere deskundigen in overleg met de neuroloog.

Team MS-centrum

Het MS-team bestaat uit:

Wat kunnen de verpleegkundig specialist en MS-verpleegkundige voor u doen?

Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist (link naar pdf) is specialist in het vakgebied MS. Zij is een ervaren verpleegkundige die aanvullend is opgeleid  om patiënten mede te behandelen. Net als de neuroloog heeft zij een eigen spreekuur. De verpleegkundig specialist heeft met de neuroloog van het centrum afgesproken welke klachten zij behandelt. Zij heeft een nauw samenwerkingsverband met de neuroloog en MS-verpleegkundige. 

 • Zij onderzoekt uw klachten.
 • Zij bepaalt wat de oorzaak is van uw klachten.
 • Zij geeft voorlichting.
 • Zij bepaalt de behandeling.
 • Zij schrijft medicijnen voor.
 • Zij stuurt door naar een specialist. 

MS-verpleegkundige

 • Zij bespreekt na de diagnose MS met u alle vragen en problemen (lichamelijk en psychosociaal).
 • Zij houdt de continuïteit van zorg in de gaten.
 • Zij stimuleert u een actieve rol in te nemen in de behandeling van MS.
 • Zij denkt mee, geeft adviezen en informatie over medicijnen, aanpassing, voorzieningen en hulpmiddelen.
 •  Zij verwijst u zo nodig door naar andere zorgverleners.

Waarom naar het CWZ MS-centrum?

 • We zijn hét centrum voor onderzoek en behandeling voor mensen met MS in regio Nijmegen. 
 • Persoonlijke benadering en begeleiding, voor tijdens en na uw diagnose.
 • Ervaren en deskundige neurologen, een verpleegkundig specialist en gespecialiseerd verpleegkundige multiple sclerose.
 • Uitstekende onderzoekmethoden om de aandoening vast te stellen en om het verloop van de aandoening te volgen.
 • Actuele kennis over de behandelmogelijkheden bij MS.
 • Streven naar de beste zorg volgens de nieuwste richtlijnen en wetenschappelijke bevindingen.
 • Samen beslissen: samen met uw zorgverlener zoeken naar voor u de juist passende  behandeling of zorg.
 • Multidisciplinaire zorg: een team van diverse professionals overlegt met u en met elkaar om de zorg zo goed mogelijk te organiseren.
 • Er wordt intensief samengewerkt met andere disciplines zoals het team revalidatie, oogarts, uroloog, psycholoog en maatschappelijk werk.
 • Korte lijnen naar fysiotherapeutische, ergotherapeutische of logopedische behandeling.
 • Externe samenwerkingsverbanden onder andere met revalidatiecentrum St. Maartenkliniek, VUMC Amsterdam.
 • We hebben het Vlinderkeurmerk van het MS Fonds. Dit is het enige officiële kwaliteitskeurmerk voor MS-centra.

Veelgestelde vragen over MS

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over MS. Bijvoorbeeld over wanneer contact opnemen, autorijden, COVID, vaccinatie enzovoort.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.