Ergotherapie

U kunt terecht bij de ergotherapeut als u door een aandoening, ongeluk of operatie moeite heeft met dagelijkse handelingen.

De ergotherapeut helpt u weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw dagelijks leven.

De ergotherapeut richt zich vooral op de dagelijkse activiteiten die u uitvoert. Voorbeeld hiervan zijn wassen, aankleden, brood smeren, koken,  werken of boodschappen doen. Mocht u niet in staat zijn om deze activiteiten uit te voeren vanwege een beperking die u heeft, dan kan een ergotherapeut met u meekijken. De ergotherpaeut bekijkt welke mogelijkheden er zijn er om toch uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Zowel thuis als tijdens een ziekenhuisopname.

Wie zijn we?
Op de afdeling ergotherapie zijn meerdere ergotherapeuten werkzaam. Ieder heeft een eigen aandachtsgebied. De ergotherapeuten werken poliklinisch, op verpleegafdelingen of op beide plekken in CWZ. 

Wat doen we?
Elke ergotherapeut verricht werk op maat. De mogelijkheden en beperkingen zijn bij iedere patiënt anders. CWZ biedt verschillende mogelijkheden van ergotherapie aan.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 84 80
maandag - vrijdag
8.00 - 16.30 uur

Contact en afspraken

Uw behandelend CWZ-arts kan een afspraak bij de afdeling ergotherapie aanvragen. Ook uw huisarts kan u doorverwijzen.

Ergotherapie behandelingen poliklinisch

Het doel is dat de patiënt zich thuis zelfstandig kan redden in het dagelijkse leven. 

Ergotherapie behandelingen tijdens opname

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan een arts van CWZ een ergotherapeut om een consult vragen. De ergotherapeut gaat samen met u kijken of het uitvoeren van uw dagelijks activiteiten veilig en zelfstandig mogelijk is. Er wordt gekeken naar hoe u voor opname functioneerde in vergelijking met nu.

Tijdens opname in het ziekenhuis worden sommige patiënten verwezen naar onze afdeling. Dit gebeurt door een arts van CWZ. Wij bezoeken dagelijks de verpleegafdelingen. Door mee te kijken bij uw dagelijkse handelingen kunnen we bekijken waar u moeite mee heeft/ of waar het mis gaat en een plan maken deze activiteiten te trainen. Wat kan er nog wel? Bent u in staat om veilig en zelfstandig thuis te functioneren? 

Ook ondersteunen we bij het mobiliseren, door een rolstoel in te zetten waar nodig. Het trainen gebeurt zowel op de verpleegafdeling (bijvoorbeeld het wassen) als in de oefenruimte op de afdeling ergotherapie. Meer over ergotherapie behandeling tijdens opname. De ergotherapeut geeft ook advies aan uw arts over uw ontslag en of er na uw ontslag ergotherapie nodig is.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.