Cognitieve revalidatie

Het doel van cognitieve revalidatie is dat u strategieën aanleert om zo goed mogelijk om te gaan met uw beperkingen.

U kunt schedel- of hersenletsel oplopen door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte of een beroerte. Vaak ligt in eerste instantie de nadruk op de fysieke revalidatie. Maar u kunt ook cognitieve problemen houden.

Denk aan vergeetachtigheid, concentratieproblemen, traagheid, moeite met plannen en organiseren en taal -of spraakmoeilijkheden. In CWZ hebben we een speciaal revalidatieprogramma voor deze klachten. Dit programma heet ‘niet rennen maar plannen’. U wordt behandeld door professionals die experts zijn op het gebied van uw klachten, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk of neuropsychologie.

Doorverwijzing
Het kan zijn dat een langer en intensiever revalidatietraject nodig is. De arts verwijst u dan door naar het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen in de Sint Maartenskliniek.

Toon meer

Hoe verloopt cognitieve revalidatie?

Eerst onderzoek
Om te kijken of u in aanmerking voor deze behandeling komt, doen de revalidatiearts en neuropsycholoog onderzoek. Eerst komt u op één ochtend op het spreekuur van de revalidatiearts en voor een korte cognitieve screening bij de neuropsycholoog. Om een goed beeld te krijgen van uw klachten krijgt u vooraf een aantal vragenlijsten toegestuurd. Aansluitend bespreken wij de bevindingen met u. Daarna besluiten we samen of het revalidatieprogramma ; 'niet rennen maar plannen' geschikt voor u is.

Behandelprogramma
Op basis van het onderzoek krijgt u een behandelprogramma dat speciaal voor u is opgesteld. Zo zijn er verschillende programma’s: ‘omgaan met vermoeidheid’, ‘omgaan met tijdsdruk’, ‘werken aan geheugenproblemen’ en ‘grip op planning’. De behandeling wordt gegeven door de ergotherapeut in samenwerking met de neuropsycholoog. Als het nodig is krijgt u hulp van een fysiotherapeut, logopedist, en/of medisch maatschappelijk werker. De revalidatiearts is coördinator en eindverantwoordelijke voor de behandeling. Onze artsen delen, met uw toestemming, informatie met bijvoorbeeld de huisarts en arbo-arts. De behandeling duurt ongeveer 8 weken. U krijgt 2 keer per week een behandeling van 1 uur.

Waar vindt cognitieve revalidatie plaats?

De cognitieve revalidatie gebeurt op de afdeling ergotherapie en de afdeling psychologie.

Folders

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.