Ziekenhuisopname

Hier vindt u informatie over een ziekenhuisopname. Of u nu voor een dag of voor langer in CWZ wordt opgenomen: we willen graag dat u zich welkom voelt en snel weer naar huis kunt.

Voorbereiding opname

Wat moet u meenemen naar CWZ?

Neem altijd mee:

 • Uw identiteitsbewijs. Dat is een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Verzekeringsbewijs van de zorgverzekeraar (zorgpas).
 • Medicijnen die u dagelijks inneemt of geneesmiddelenoverzicht voor ziekenhuisopnamen.

Dit neemt u niet mee:

 • Laat waardevolle spullen (bankpas en sieraden) thuis.
 • Laat nooit uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op uw patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.

Neem bij een opname alleen spullen mee die u direct na de operatie nodig heeft
Dat is uw identiteitsbewijs en bijvoorbeeld bril, lenzen en gebitsprothese. Vraag uw contactpersoon om andere spullen mee te nemen naar de afdeling waar u blijft na de behandeling, onderzoek of operatie. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld krukken (tenzij anders vermeld op de polikliniek).

Is uw behandeling op de dagbehandeling C52 of het behandelcentrum?
Dan heeft u niet veel nodig omdat u dezelfde dag naar huis gaat. Neem extra mee als u dat wilt:

 • Een lenzendoosje of gebittenbakje.
 • Een tijdschrift, boek of muziek met koptelefoon/oortjes.
 • Naam en telefoonnummer van de contactpersoon die we kunnen bellen over hoe het met u gaat na de behandeling en op welk tijdstip u naar huis kunt.

​​​​​​​Wordt u opgenomen op een verpleegafdeling?
Vraag uw contactpersoon om andere spullen na de operatie mee te nemen naar de afdeling waar u blijft na de behandeling, onderzoek of operatie. Denk aan:

 • Kleding (nachtkleding, gewone kleding, slippers of sloffen).
 • Toiletartikelen (bijvoorbeeld zeep, deodorant, tandenborstel en tandpasta).
 • Iets te lezen of muziek, koptelefoon / oortjes.

Wachtlijst en oproep

Als u opgenomen moet worden, komt u over het algemeen eerst op een wachtlijst. Op dat moment is meestal nog niet bekend wanneer u opgeroepen zult worden. We vertellen u wel welke periode het waarschijnlijk wordt. Dit komt omdat wij niet precies weten wanneer er een bed vrijkomt op de verpleegafdeling. We houden in elk geval zoveel mogelijk rekening met uw wensen. U hoort minimaal één dag van tevoren wanneer u kunt komen en waar u zich moet melden.

Medicijnen

Het is belangrijk om te weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Daarom bespreken we dit vooraf aan uw opname. Neem altijd uw medicijnen mee naar het ziekenhuis in de originele verpakking. We kunnen dan kijken of er nog iets in uw medicijngebruik is veranderd. Als u met spoed bent opgenomen, dan komt de apothekersassistent bij u aan bed langs om de medicijnen te bespreken. Uw behandelend arts gebruikt dit overzicht als u bijvoorbeeld nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven.

Na ontslag heeft u nog een gesprek over uw medicijnen met een apothekersassistent. Er wordt besproken hoe en wanneer u de medicijnen kunt innemen. U krijgt van ons een schema mee naar huis met uw medicijnen. We zorgen er ook voor dat uw medicijnenoverzicht aangepast is, zodat u de medicijnen bij de apotheek kunt ophalen als het nodig is.

Lees meer in de folder 'Medicijnen tijdens opname'.

Weten instanties van de opname?

Geef tijdig aan instanties door dat u wordt opgenomen in CWZ. Bijvoorbeeld de thuiszorg of trombosedienst. Dan staan zij niet voor niets bij u op de stoep.

Contactpersoon

Wij vragen u een contactpersoon aan te wijzen. Deze is het aanspreekpunt voor de verpleegafdeling. Het is wenselijk dat alle contact met de afdeling zoveel mogelijk via deze persoon verloopt. In onverwachte situaties kunnen wij de contactpersoon waarschuwen. Ook is het meestal degene met wie we overleggen over de medische behandeling als u dat zelf (tijdelijk) niet kunt. Het is dus belangrijk dat uw contactpersoon weet welke wensen/afspraken u heeft.

Bent u drager van een bacterie ongevoelig voor antibiotica?

Sommige bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. We noemen ze BRMO. Ze komen in Nederland gelukkig weinig voor. De meest bekende bacteriën zijn MRSA, VRE en ESBL. U kunt deze bacteriën bij u dragen zonder dat u dit weet. Vooral bij patiënten met een verminderde weerstand of die een operatie moeten ondergaan kunnen ze infecties veroorzaken. CWZ probeert verspreiding te voorkomen. Wij checken daarom of u drager bent van zo’n resistente bacterie.

Wij stellen u de volgende vragen:

 • Werkt of woont u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Bent u recent opgenomen geweest in een ziekenhuis in het buitenland?
 • Bent u in contact geweest met iemand met BRMO (zoals MRSA)?
 • Is uw kind korter dan 1 jaar geleden geadopteerd uit het buitenland?

Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’? Meld dit dan meteen bij uw arts of verpleegkundige of aan de balie.

Bedenk vooraf wat u wilt vragen

Bereid het bezoek goed voor. Uiteindelijk beslist u zelf over uw behandeling. Uiteraard in overleg met uw arts. U kunt vooraf opschrijven welke vragen u wilt stellen en welke informatie u wilt geven. Hiervoor bestaan handige gesprekstips. Bekijk voorbeelden van vragen die u kunt stellen.

Dag van opname - naar de verpleegafdeling

Melden in CWZ

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Wilt u dat een gastvrouw/gastheer u naar de afdeling brengt? Geef dit dan door bij de receptie hoofdingang. Uw begeleider kan uiteraard meelopen.

Zorgverleners

Tijdens uw verblijf wordt u behandeld en verzorgd door een team van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. CWZ is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat er ook zorgverleners in opleiding werkzaam zijn.

Meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis:

Coördinerend behandelaar
Uw coördinerend behandelaar is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Uw specialist bespreekt met u de onderzoeken, behandelingen en resultaten.

Zaalarts
De arts-assistent is meestal ook de zaalarts die de dagelijkse visite op de verpleegafdeling doet. Zaalartsen werken onder verantwoordelijkheid van een specialist. Voor medische vragen kunt u terecht bij de zaalarts. De zaalarts is niet elke dag dezelfde arts.

Verpleegkundigen
Voor uw dagelijkse zorg en uw eerste aanspreekpunt zijn er verpleegkundigen, verzorgenden en leerling verpleegkundigen. Per dagdeel is er minimaal één verpleegkundige verantwoordelijk voor uw zorg.

Andere zorgverleners
Andere zorgverleners die u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt tegenkomen zijn bijvoorbeeld apotheekmedewerkers, laboranten, afdelingssecretaresses en roomservice medewerkers.

Gemengd verplegen

Er zijn kamers voor 1 persoon, 2 personen, 3 personen of 4 personen. Op meerpersoonskamers liggen mannen en vrouwen. Dit heet gemengd verplegen. Heeft u hier ernstig bezwaar tegen, dan kunt u dit doorgeven aan de intake-verpleegkundige. We proberen dan een oplossing te vinden. Dat is echter niet altijd mogelijk.

Bezoek

Binnen CWZ zijn de bezoektijden van 11.00 tot 20.00 uur. Maximaal 2 bezoekers per patiënt op hetzelfde moment, omdat bezoek voor de patiënt zelf als voor de medepatiënten erg vermoeiend kan zijn. Er zijn een aantal afdelingen met andere bezoektijden: A24, A32, A42, B36, C32, C38, C42 en C52. Lees meer over bezoektijden.

Voorzieningen

Alle voorzieningen waar u gebruik van kan maken tijdens uw verblijf vindt u hier.

Op de hooflocatie van CWZ zijn daarnaast nog algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld een apotheek, stiltecentrum en een restaurant. Een overzicht van deze algemene voorzieningen vindt u hier.

Veilige zorg

Blijf in beweging

Blijven bewegen, al is het maar een beetje, is belangrijk voor een goed herstel en ter voorkoming van problemen zoals trombose. Probeert u zoveel mogelijk uit bed te komen als dit medisch gezien mag en lukt. Gaat dit niet? Dan kunt u in bed bijvoorbeeld ook ieder uur uw armen en benen zover mogelijk proberen op te tillen of bewegen voor zover dat lukt. Vindt u het moeilijk om in beweging te blijven, vraag hierbij hulp aan de verpleegkundige.

Doorliggen voorkomen (decubitus)

Als u lang in bed moet liggen of vaak in dezelfde houding zit, kunnen er uiteindelijk doorligwonden (decubitus) ontstaan. U kunt zelf het risico op doorliggen verkleinen door het nemen van een aantal maatregelen. Bijvoorbeeld zorgen voor een droge en schone onderlaag in bed of stoel, regelmatig veranderen van houding en gevarieerde maaltijden eten.

Pijn? Laat het ons weten

Laat ons weten als u pijn heeft of als u niet goed kunt bewegen door de pijn. Ook wanneer deze pijn niets te maken heeft met uw behandeling en/of de klachten waarvoor u bent opgenomen. Op verschillende momenten worden pijnscores bij u afgenomen om de pijn in kaart te brengen en te kunnen behandelen.

Intake en identificatie

Op de verpleegafdeling krijgt u een intakegesprek met een verpleegkundige. Zij geeft u alle informatie. Ook vraagt zij naar uw identiteitsbewijs. Na identificatie krijgt u 2 barcodebandjes om polsen en/of enkels. Na identificatie krijgt u 2 barcodebandjes om polsen en/of enkels. Wij vragen u regelmatig om uw naam en geboortedatum. Op deze manier checken wij of we het juiste dossier of de juiste medicijnlijst voor ons hebben. Zo weten we dat u de juiste zorg krijgt, dit is voor uw eigen veiligheid.

Samen voor een veilige zorg (folders)

Na uw opname

Weer naar huis

Vóórdat u naar huis of een andere zorginstelling gaat, is het van belang dat de verpleegkundige samen met u of uw naasten een aantal zaken heeft besproken. Meer informatie over ontslag vindt u hier.

Alles naar wens?

Wij vinden het belangrijk te horen wat u van CWZ vindt. Zo kunnen we onze zorg en dienstverlening nog beter maken. U kunt op verschillende manieren uw opmerking, compliment, vraag of klacht aan ons doorgeven.

 • Bespreek het met de afdeling of persoon waar u mee te maken heeft gehad. Dat werkt het allerbeste en ze kunnen er dan meteen mee aan de slag.
 • Vul de ‘Alles naar wens kaart’ in.

Klachten

Wij hopen dat uw bezoek aan CWZ naar tevredenheid is verlopen. Heeft u toch een klacht? Dan kunt u dit het beste meteen bespreken met de afdeling. Komt u er met de medewerkers niet uit of vindt u het prettiger om uw onvrede met een ander te bespreken? Dan staan de klantenservice en klachtenfunctionaris voor u klaar. Meer informatie over het melden van een klacht vindt u hier.

Overig informatie

Uw rechten en plichten

Zowel u als de zorgverlener hebben een aantal rechten en plichten.

 • U heeft recht op informatie. De zorgverlener is verplicht u en/of uw contactpersonen (maximaal 2) uitleg te geven over uw ziekte. En over de mogelijkheden van onderzoek en behandeling met de bijbehorende voor- en nadelen. Deze informatie heeft u nodig om toestemming voor een bepaalde behandeling te kunnen geven.
 • U heeft de plicht om uw zorgverlener volledig en juist te informeren.
 • U heeft het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen aan een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener.
 • U heeft recht op inzage in uw dossier.
 • Zorgverleners hebben de plicht zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Alleen uw directe zorg- verleners hebben inzage in uw gegevens. Zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan en uw privacy bewaken.

Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u hier.

Reanimeren

Binnen het ziekenhuis bestaat de regel dat iedere patiënt die een adem- of hartstilstand krijgt, direct wordt gereanimeerd. Bent u 60 jaar of ouder? Dan wordt u altijd gevraagd of u gereanimeerd wilt worden. Sommige patiënten hebben redenen om in een dergelijke situatie niet gereanimeerd te willen worden. Graag horen wij wat uw wensen zijn. Bespreek deze met uw arts of verpleegkundigen.

Niet behandelen

Ons doel is u optimaal te behandelen; daar kunt u op rekenen. Toch kan op een bepaald moment zowel bij patiënten als bij artsen de vraag opkomen of verder behandelen nog wel zinvol is. Mocht er een moment komen dat deze vraag bij u gaat leven, aarzel dan niet deze met uw coördinerend behandelaar te bespreken.

Orgaan- en weefseldonatie

Bij iedere patiënt die in CWZ overlijdt, is de arts verplicht om na te gaan of de overledene in aanmerking komt als donor. Is dit het geval, dan raadplegen we het donorregister. Meer informatie over orgaan- en weefseldonatie vindt u hier.

Wetenschappelijk onderzoek

In een ziekenhuis is het noodzakelijk dat er allerlei gegevens over u worden verzameld; deze zijn nodig om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen. Daarnaast neemt een arts of verpleegkundige soms bij u wat lichaamsmateriaal af, zoals weefsel, bloed of urine. Met de gegevens en het lichaamsmateriaal mag onder bepaalde omstandigheden wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Mag het van u? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u het niet? Dan kunt u bezwaar maken bij uw coördinerend behandelaar.