Verblijf en voorzieningen verpleegafdeling

Soms is opname in het ziekenhuis nodig. CWZ wil graag dat u zich welkom voelt en snel weer naar huis kunt.

Uw verblijf op een verpleegafdeling

Bloemen en vazen

Bezoekers die bloemen meebrengen, kunnen deze zelf in een vaas zetten. Op de verpleegafdeling kunt u naar een vaas vragen. Potplanten zijn op alle verpleegafdelingen verboden vanwege het gevaar op infecties.

Bloemen zijn niet toegestaan op de verpleegafdelingen:
B20 oncologie en longziekten
A32 neonatologie
B36 hartbewaking / cardio-care
C38 intensive care

Medicijngebruik

Thuis bent u zelf verantwoordelijk voor het innemen van uw geneesmiddelen. Tijdens een opname in het ziekenhuis krijgt u in principe alle medicijnen gegeven door het ziekenhuis. Een verpleegkundige geeft u de medicijnen die u nodig heeft. Toch vragen we u om bij een opname in CWZ altijd uw medicijnen mee te brengen. Dan kunnen wij controleren of er nog iets veranderd is in uw medicijngebruik.

Oudere patiënten krijgen extra zorg

Patiënten ouder dan 70 jaar krijgen in CWZ extra zorg. Al bij de opname beoordeelt de verpleegkunde of de oudere risico’s loopt. Denk aan verwardheid, vallen of ondervoeding. Zonodig schakelt de verpleegafdeling de afdeling geriatrie in voor advies.

Verder stimuleren de verpleegafdelingen oudere patiënten te bewegen buiten hun bed. Als patiënten veel in bed liggen gaan hun conditie en spierkracht snel achteruit. Ouderen die sneller gaan bewegen, kunnen vaker terug naar huis in plaats van naar een verpleeghuis. Ook liggen zij korter in het ziekenhuis.

Patiëntportaal MijnCWZ

MijnCWZ is een persoonlijke, beveiligde online omgeving voor patiënten van CWZ. U kunt in MijnCWZ uw medisch dossier inzien.

Pijn

Heeft u pijn of andere klachten? Meld dat dan direct aan de verpleegkundige. Ook in de avond of nacht. Ook als het maar een beetje pijn is. En ook als u niet zeker bent van uw klacht. Het melden van pijn is belangrijk voor uw behandeling. CWZ heeft afspraken gemaakt over het bestrijden van pijn.

Room-service

Alle opgenomen patiënten krijgen room-service. Een medewerker room-service zorgt voor maaltijden, warme en koude dranken en tussendoortjes. Uiteraard volgens het dieetadvies. Geef dus door als u een dieet volgt. U kunt op de dag zelf kiezen wat u wilt eten en wanneer.

De medewerker room-service zorgt voor een opgeruimde, schone en gezellige kamer. Ook de TV-aansluiting kan zij regelen. Op sommige afdelingen heeft zij ook ondersteunende taken zoals het bed opmaken en patiënten eten geven. Dat verschilt per afdeling.

Mantelzorg

De steun van mantelzorg is voor u erg belangrijk. De mantelzorger levert een belangrijke bijdrage aan een goed verblijf in het ziekenhuis en aan de verzorging na de opname. In CWZ betrekken we de mantelzorgers bij de zorg. Voor en tijdens de opname wisselen we informatie uit en maken we gezamenlijk afspraken over de zorg. Tijdens de opname in het ziekenhuis spreken we af wie het aanspreekpunt is bij de familie en wie de contactpersoon is vanuit het ziekenhuis. Ook bespreken we de rol van de mantelzorger. De mantelzorger kan desgewenst ondersteunen in de zorg voor de patiënt. Dit gebeurt in overleg met de verpleegkundige. 

Meer informatie over mantelzorg (mantelzorg.nl)

Verlaten afdeling

Wilt u van de verpleegafdeling af? Bijvoorbeeld naar restaurant de Binnenhof met uw bezoek? Overleg dan vooraf met de verpleegkundige of secretaresse. Er kan namelijk een onderzoek of behandeling gepland zijn. De afdeling wil altijd weten waar u bent. Laat eventueel uw mobiele nummer achter. Ook is het belangrijk dat u altijd het identificatiebandje om uw pols draagt. U kunt zonodig een rolstoel van de afdeling gebruiken. Vraag even aan de verpleegkundige of secretaresse of dat kan. Ga naar regels rolstoelgebruik.

Voorkómen van ziekenhuisinfecties

In CWZ willen we voorkomen dat bacteriën van de ene patiënt op de andere patiënt overgaan. De zorgverleners zorgen daarom voor goede handhygiëne. Ook worden verpleegkamers, toiletten en doucheruimtes elke dag goed schoongemaakt. Als bepaalde bacteriën veel voorkomen kan het nodig zijn om uitstrijkjes te maken van huid of slijmvlies van opgenomen patiënten.

Voorzieningen ziekenhuis

Kluisje

U kunt gratis een afsluitbaar kluisje lenen voor uw waardevolle spullen. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de roomservice op uw afdeling. Zij plaatsen het kluisje in de kast bij uw bed.

Meebrengen etenswaren

In CWZ gelden regels voor het meebrengen en veilig bewaren van etenswaren van thuis. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folders.

Post en e-cards

U kunt post versturen en ontvangen. Familie en vrienden kunnen u ook een e-card sturen via deze website. De gastvrouwen/gastheren bezorgen deze kaarten dagelijks bij patiënten.

Televisie aan bed

Aan de medewerker room-service kunt u doorgeven of u televisie aan bed wilt. Dit is gratis. Voor draadloze communicatieapparatuur (mobiele telefoon, laptop, tablet) gelden op bepaalde afdelingen speciale regels: voor B36 en B42, IC en OK.

Wassen van kleding (patiëntenwasservice)

Uw persoonlijke was kunt u laten reinigen en strijken bij de patiëntenwasservice (toestel 7622). De was wordt opgehaald en komt de volgende dag weer schoon terug. De kosten van reinigen, drogen en vouwen of strijken gaan per kilo, €3,00. Voor elke wasbeurt betaalt u minimaal één kilo per beurt. U betaalt contant wanneer u uw was terugkrijgt. Uiteraard behandelen wij uw was met grote zorg. Maar we zijn niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van uw kleding.

Meer over opname