MRSA

De MRSA-bacterie is een variant van de bacterie staphylococcus aureus die bij veel mensen normaal voorkomt op de huid en in de neus.

Meestal veroorzaakt deze bacterie geen problemen. In sommige gevallen kan de bacterie echter infecties veroorzaken zoals wondinfecties na operaties en bij patiënten met een verminderde afweer.

Indien het nodig is deze infecties te behandelen met antibiotica kan dit bij MRSA lastig zijn omdat deze bacterie ongevoelig is voor een aantal gebruikelijke middelen. MRSA maakt deel uit van de groep bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Hoe loopt u MRSA op?
Het is mogelijk dat u deze bacterie hebt opgelopen tijdens een opname in een ander, meestal buitenlands ziekenhuis of dat u elders met deze bacterie in aanraking bent gekomen (bijvoorbeeld via contact met levende varkens, mestkalveren of vleeskuikens). Hoewel u zelf geen klachten hoeft te hebben kan deze bacterie bij andere patiënten in het ziekenhuis soms infecties veroorzaken. Daarom wordt u bij binnenkomst gevraagd of u mogelijk besmet bent met deze bacterie. Dit om verspreiding binnen ons ziekenhuis te voorkomen. Lees over de maatregelen bij MRSA die CWZ neemt als bij u MRSA wordt geconstateerd.

Toon meer

Wat doet CWZ bij MRSA?

Binnen CWZ is er een team van artsen met een expertise combinatie aanwezig (internist-infectioloog, en arts-microbioloog), om een zo optimaal mogelijke en multidisciplinaire benadering te kunnen nastreven voor de patiënten met MRSA of na behandeling MRSA.

U komt terecht op onze speciale MRSA-poli van interne geneeskunde.