Ontslag uit ziekenhuis

Uw specialist en de verpleegkundige bespreken met u wanneer u naar huis mag. Dit heet ‘ontslag uit het ziekenhuis’. Voordat u naar huis gaat, krijgt u informatie over de nazorg. In de folder over de behandeling staat hoe lang u in CWZ zult blijven en wat u nog kunt verwachten.

Wat krijgt u mee naar huis?

  • instructies/adviezen voor een spoedig herstel
  • eventueel een afspraak voor een controlebezoek op de polikliniek 
  • eventueel een medicijnoverzicht 
  • een ontslagbrief

Vertrek naar huis goed voorbereiden

Het is goed om u tijdig voor te bereiden op uw vertrek naar huis. Zodat u weet wat u ongeveer kunt verwachten. Doe dit samen met uw contactpersoon. Weet u hoe u contact kunt opnemen bij vragen? Vraag ook of de huisarts al op de hoogte is gebracht. Gebruik de handige checklist hieronder in de folder 'Weer naar huis'.

Gebruik rolstoel

Soms is het verstandig om niet zelf naar de uitgang van CWZ te lopen. De persoon die u komt halen, kan bij de hoofdingang een rolstoel pakken voordat hij naar de verpleegafdeling loopt. Naar regels rolstoelgebruik. De verpleegkundige kan ook een gastvrouw regelen die u met de afdelingsrolstoel naar de auto brengt.

Hulpmiddelen

Voor het huren of kopen van eenvoudige loopmiddelen moet u betalen. Dat zijn bijvoorbeeld een kruk, looprek of rollator. Informeer bij uw zorgverzekeraar met welke leveranciers afspraken zijn gemaakt. Vraag ook of u korting kunt krijgen. Naar handige links.

Extra zorg na ontslag

Soms heeft u na ontslag uit het ziekenhuis extra zorg nodig. Bijvoorbeeld van de thuiszorg. Als dat zo is, schakelen wij het Transferpunt in om deze vervolgzorg te regelen. Deze medewerkers regelen thuiszorg of overplaatsing naar een andere instelling. Denk aan een verzorgingshuis, herstelhotel of verpleeghuis. Dat gebeurt in overleg met u, uw behandelend specialist en uw verpleegkundige. Ook dit kunt u voorbereiden met uw contactpersoon.