Niervervangende therapie

Als uw nieren constant onvoldoende werken, spreken we van chronische nierschade, nierfalen, of nierinsufficiëntie.

De nieren werken onvoldoende wanneer de nierfiltertjes (glomeruli) beschadigd zijn. Er komen dan eiwitten in de urine terecht.

Nierfiltertjes die eenmaal beschadigd zijn, kunnen niet meer herstellen. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de nieren helemaal geen bloed meer kunnen filteren. Ze maken dan ook geen urine meer aan.

In het begin probeert uw nefroloog met medicijnen en een dieet de achteruitgang van de nieren zo veel mogelijk te vertragen. Als dat niet meer lukt, heeft u een nierfunctievervangende behandeling nodig. Dat kan zijn niertransplantatie of dialyse.

Toon meer

Oorzaken van chronische nierschade

Chronische nierschade kan het gevolg zijn van allerlei ziekten zoals nierfilterontsteking, cystenieren, diabetes of hoge bloeddruk. Deze ziekten zijn op zich zeer verschillend. Maar zij hebben na verloop van tijd allemaal tot gevolg dat uw nieren minder goed gaan werken.

Algemene behandeling nierschade

De behandeling van (chronische) nierschade richt zich op:
  • Het vertragen van de verdere verslechtering van de nierfunctie door de oorzaak van de achteruitgang te behandelen als dat mogelijk is. En door andere factoren die bijdragen aan de achteruitgang te behandelen. 
  • Het aanpakken van de klachten en verschijnselen van de nierschade. 
  • Het voorkomen van hart- en vaataandoeningen. 
  • Het overnemen van de nierfunctie als de nieren niet voldoende meer werken, door middel van nierfunctievervangende therapie.

Wat is nierfunctievervangende therapie?

Niertransplantatie
Dit is een operatie waarbij een nier van een donor (gever) geplaatst wordt in het lichaam van iemand met een nierziekte (ontvanger). De nier kan afkomstig zijn van een levende donor, bijvoorbeeld een familielid, partner of een goede vriend(in), of van een overleden donor. Na een geslaagde niertransplantatie is dialyse niet meer nodig.

Ongeveer een derde deel van de mensen die dialyseren, wacht op een nieuwe nier. Niet iedereen komt in aanmerking voor een transplantatie en sommige nierpatiënten willen niet getransplanteerd worden. Veel mensen verkiezen echter transplantatie boven dialyse. Het betekent een kans op een leven zonder de dialyse. Ze zullen zich over het algemeen ook beter voelen dan mensen die dialyseren.

Hemodialyse
Bij hemodialyse zuivert een kunstnier uw bloed. Dit filter doet ongeveer hetzelfde als de nieren. Lees hier meer over bij de behandeling ‘hemodialyse’.

Peritoneaal dialyse
Peritoneale dialyse (PD) is een behandeling die de werking van uw nieren overneemt. Bij PD wordt het buikvlies gebruikt als filter. PD wordt daarom ook wel buikspoeling genoemd. Lees hier meer over bij de behandeling ‘peritoneaal dialyse’

Waar vindt dialyse plaats?

U kunt dialyseren in het ziekenhuis, in een dialysecentrum of thuis. Binnen CWZ kunt u terecht op de polikliniek pre-dialyse, de polikliniek peritonaal dialyse en op de hemodialyse-afdeling. Er is ook een hemodialyse-afdeling in de CWZ wijkkliniek in Druten.

Waarom naar CWZ voor dialyse?

CWZ is voor patiënten met chronische nierschade in Nijmegen en omgeving een aantrekkelijk ziekenhuis. We leveren alle nierfunctievervangende therapieën (met uitzondering van niertransplantatie en de opleiding voor thuisdialyse), die we afstemmen op de behoeften van de patiënt. Dit doen we klantvriendelijk, efficiënt en gebaseerd op de laatste landelijke richtlijnen. Lees meer over dialyseren bij CWZ >

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.