Peritoneale dialyse

Peritoneaal dialyse (PD) is een behandeling die de werking van uw nieren overneemt.

Bij PD wordt het buikvlies gebruikt als filter om uw bloed te zuiveren. PD wordt daarom ook wel buikspoeling genoemd.

In het CWZ leren wij u hoe u deze behandeling zelfstandig kunt uitvoeren. Daarna voert u PD thuis uit; vier keer per dag, of ‘s nachts.

Toon meer

Hoe werkt PD?

Bij PD laat u vloeistof met een vochtaanzuigende werking in de buikholte lopen. Hiervoor wordt een slangetje (katheter) door de buikwand in de buikholte geplaatst. Als de spoelvloeistof in contact komt met het buikvlies, gaat er vocht vanuit uw weefsels door het buikvlies heen naar de spoelvloeistof. In het vocht uit de weefsels zijn allerlei stoffen opgelost die uit uw bloed komen, zoals zouten en afvalstoffen. Na 4 á 5 uur is de spoelvloeistof verzadigd en wordt dan vervangen door nieuwe vloeistof.

Vormen van PD

Er zijn twee vormen van peritoneaal dialyse:
  • CAPD (continue ambulante peritoneaal dialyse). Bij deze vorm dialyseert u de hele dag door. Hierbij moet u zelf de spoelvloeistof in uw buikholte vier keer per dag verwisselen. 
  • APD (automatische peritoneaal dialyse). Bij deze vorm dialyseert u ’s nachts. U ligt dan ongeveer 8 uur aan een apparaat. Dit apparaat zorgt voor de wissselingen tijdens uw slaap.

Waar en wanneer vindt PD plaats?

Voor PD hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. Op de polikliniek peritoneaal dialyse van CWZ leren wij u hoe u deze behandeling zelfstandig kunt uitvoeren. U komt vervolgens elke acht weken op controle bij uw nefroloog.

Medicijnen bij PD
Alle dialysepatiënten gebruiken fosfaatbinders en speciale mulitvitamines. Daarnaast wordt zonodig medicatie voorgeschreven om bloedarmoede te voorkomen.

Meer over peritoneale dialyse

De Nierstichting Nederland geeft voorlichting over nierziekten en behandelingen.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland geeft informatie over nierziekten, behandelingen, en over allerlei dagelijkse gevolgen van een nierziekte.

Op mijneigenkoers.nl staan filmpjes over CAPD en APD.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.