Hemodialyse

Bij hemodialyse zuivert een kunstnier uw bloed.

Dit filter doet ongeveer hetzelfde als de nieren. Bij hemodialyse wordt u enkele keren per week gedurende een aantal uren aangesloten op de kunstnier.

Hoe verloopt hemodialyse?

Uw bloed stroomt door de kunstnier en wordt gezuiverd. Het overtollige water en zout worden uit uw lichaam gespoeld en u raakt tegelijk afvalstoffen kwijt.

Wanneer u gaat dialyseren, wordt een shunt aangelegd. Dit is een verbinding tussen een ader en een slagader. De verpleegkundige prikt de shunt aan met twee naalden. Op deze naalden worden vervolgens 2 slangetjes (lijnen) aangesloten, die verbonden zijn met de kunstnier op de dialysemachine. Eén lijn brengt het bloed naar de kunstnier en via de andere lijn wordt het gezuiverde bloed terug de shunt in gebracht.

Waar en op welke wijze vindt hemodialyse plaats?

Hemodialyse vindt in eerste instantie plaats op de dialyseafdeling van CWZ in Nijmegen. Het is ook mogelijk om later op de dialyseafdeling van het CWZ Druten, of eventueel thuis te dialyseren. Mocht u kiezen voor thuisdialyse, dan leiden wij u daarvoor op en blijven we bij uw behandeling betrokken.

Dialyse overdag
De meeste patiënten dialyseren 3 keer per week 4 uur. De frequentie en duur van de dialyse is afhankelijk van een aantal factoren en wordt een aantal keren per jaar opnieuw beoordeeld. Tijdens de dialyse ligt u in bed of zit u in een gemakkelijke stoel. U kunt dan bijvoorbeeld lezen of televisie kijken. Er is de mogelijkheid om uw dialyse deels of grotendeels zelf uit te voeren op de afdeling.

Nachtdialyse
Op de dialyseafdeling in Nijmegen zijn zes bedden op indicatie ook voor nachtelijke dialyse beschikbaar. U overnacht hier dan 3 per week. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw werk overdag gemakkelijker blijven uitoefenen.

Thuisdialyse
In overleg met uw nefroloog dialyseert u thuis minimaal 3 keer per week een aantal uren, op een tijdstip dat u zelf kiest. Dit kan zowel overdag als ‘s nachts. Er moet wel iemand aanwezig zijn die u hierbij kan helpen. Dit mag een familielid zijn, maar het is ook mogelijk dat een dialyseverpleegkundige ondersteuning biedt.

Ondersteuning, medicijnen en dieet bij hemodialyse

Ondersteuning bij hemodialyse
Leven met een nierziekte en dialyse is zeker niet makkelijk. Het dialyseren zal een onderdeel van uw dagelijks leven zijn en kan emotioneel en sociaal als belastend worden ervaren. Maar vaak blijkt dat er nog veel mogelijk is op het gebied van bijvoorbeeld voeding, hobby’s, sporten en vakantie. De verpleegkundigen, diëtisten en medewerkers van maatschappelijk werk op de dialyseafdeling kunnen u hierbij adviseren en/of ondersteunen.

Medicijnen bij hemodialyse
Alle dialysepatiënten gebruiken fosfaatbinders en speciale mulitvitamines. Daarnaast wordt zonodig medicatie voorgeschreven om bloedarmoede te voorkomen.

Dieet bij hemodialyse
Op de dialyseafdeling zijn diëtisten werkzaam die zijn gespecialiseerd in nierziekten. Zij adviseren u welke voeding u het beste kunt gebruiken en welke niet. Bij iedere vorm van nierfunctievervangende therapie, maar ook in de predialysefase, kunnen wijzigingen in uw voedingspatroon nodig zijn. Een dieet bij nierziekte is voor iedereen anders en wordt samen met u door de dietist opgesteld. Een diëtist geeft uitleg over (chronische) nierschade en de relatie met voeding. Er wordt advies en begeleiding gegeven bij de dagelijkse toepassing van uw dieet.

Folders

Meer over hemodialyse

Mevrouw Jansen over thuisdialyse

'Gelukkig krijg ik sinds 2 jaar thuisdialyse,' vertelt nierpatiënt mevrouw Jansen-Kuhnen. 'Ik zou niet anders meer willen.'

Mevrouw Jansen-Kuhnen,
patiënt Interne geneeskunde
Lees haar verhaal

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.