Zoeken

249 resultaten voor "" gevonden
Onderzoeken

Onderzoeken Hartspierscintigrafie Met een hartspierscintigrafie kijkt de arts naar de doorbloeding van uw hartspier. De arts kan zo een afwijking in de doorbloeding opsporen. Zo'n afwijking komt door

Onderzoeken

Onderzoeken Gehoortest Bij een gehoortest wordt onderzocht hoe goed u kunt horen. Afdeling Keel-neus-oorheelkunde (KNO) Afspraak maken, wijzigen of annuleren Locaties Wachttijden Hoe verloopt een geho

Onderzoeken

Onderzoeken Endoscopie Een endoscopie is een onderzoek waarbij een arts door een smal buisje in het lichaam kijkt. Er zijn verschillende soorten endoscopieën, afhankelijk van het deel van het lichaam

Onderzoeken

Onderzoeken Flexibele scopie (neus-keelonderzoek) Bij een flexibele scopie bekijkt uw KNO-arts de neus, de neus-keelholte (achter de neus), de keelholte en ook de stembanden. U krijgt een flexibele sc

Onderzoeken

Onderzoeken Functionele Residuale Capaciteit (FRC) Meting van de Functionele Residuale Capaciteit (FRC) is een longfunctieonderzoek. Bij dit onderzoek meet de arts uw totale longinhoud. Ook kijkt hij/

Onderzoeken

Onderzoeken Hartfunctiescintigrafie Een hartfunctiescintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek om de pompfunctie van het hart te beoordelen. Bij dit onderzoek bekijken we hoeveel bloed het har

Onderzoeken

Onderzoeken Skeletscintigrafie Het doel van een skeletscintigrafie is om te kijken of er afwijkingen zijn aan uw botten. U krijgt een skeletscintigrafie wanneer u klachten heeft aan uw botten en gewri

Onderzoeken

Onderzoeken Renografie volwassenen Een renografie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij gekeken wordt naar de functie van de nieren. Een nucleair onderzoek wil zeggen dat bij dit onderzoek ee

Onderzoeken

Onderzoeken Slokdarm impedantiemeting Een onderzoek van de slokdarm waarbij gekeken kan worden of iemand last heeft van gastro-oesofageale refluxziekte. Deze aandoening kenmerkt zich door brandend maa

Onderzoeken

Onderzoeken Sigmoidoscopie Tijdens een sigmoidoscopie bekijkt de arts met een kijkinstrument(endoscoop) de binnenkant van het laatste stuk van de dikke darm. Met dit onderzoek kan de arts afwijkingen

Onderzoeken

Onderzoeken Enteroscopie Bij een enteroscopie wordt een groot gedeelte van de (of de gehele) dunne darm onderzocht. Bij het onderzoek bekijkt uw arts de binnenkant van uw darmen om te kijken wat de oo

Onderzoeken

Onderzoeken Röntgenonderzoek blaas en urinewegen Onderzoek van blaas en urinewegen met behulp van röntgen. U krijgt een röntgenonderzoek van de blaas en urinewegen om te controleren of de blaas na ope

Onderzoeken

Onderzoeken ERCP ERCP is een vorm van endoscopie. Met een ERCP kan de arts afwijkingen opsporen, bijvoorbeeld galstenen, tumoren of vernauwingen. Ook kunnen er kleine ingrepen worden gedaan, zoals wee

Onderzoeken

Onderzoeken Ureum ademtest Een ureum-ademtest is een test om vast te stellen of u last heeft van een maagontsteking veroorzaakt door de Helicobacter pylori-bacterie. U krijgt een ureum-ademtest wannee

Onderzoeken

Onderzoeken Flowmetrie Een flowmetrie is een onderzoek dat de kracht van de urinestraal en de hoeveelheid uitgeplaste urine meet. Met dit onderzoek meet de arts of u met een vlotte, krachtige straal k

Onderzoeken

Onderzoeken Sportkeuringen Bij een aantal sporten, evenementen en opleidingen is een medische keuring verplicht of wordt aanbevolen. Zo kent iedere sport of opleiding zijn eigen medische eisen en spor

Onderzoeken

Onderzoeken Echocardiografie Een echocardiografie is een veilige en onschadelijke manier om uw hart in beeld te brengen. Het functioneren van het hart kan zo worden onderzocht. Echocardiografie wordt

Onderzoeken

Onderzoeken Keuringen sportgeneeskunde U kunt bij CWZ sportgeneeskunde terecht voor preventieve sportmedische onderzoeken, keuringen voor bedrijven, keuringen voor particulieren en verplichte keuringe

Onderzoeken

Onderzoeken Sportmedisch onderzoek en begeleiding na corona Sportmedisch onderzoek voor mensen met restklachten COVID-19. Mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en nu nog last hebben van vermoeidheid,

Onderzoeken

Onderzoeken Slokdarm-echocardiografie Met een slokdarm-echocardiografie kan het functioneren van het hart worden onderzocht. Indien een echocardiografie gemaakt via de borstwand onvoldoende informatie