Hartspierscintigrafie

Met een hartspierscintigrafie kijkt de arts naar de doorbloeding van uw hartspier.

De arts kan zo een afwijking in de doorbloeding opsporen. Zo'n afwijking komt door een vernauwing in de kransslagaders. Tijdens het onderzoek neemt de arts foto's. Een hartspierscintigrafie is een nucleair onderzoek. We noemen het ook wel myocardscintigrafie of thalliumscan.

Hoe verloopt een hartspierscintigrafie?

Een hartspierscintigrafie bestaat uit 2 delen:

  • een onderzoek in rust
  • een onderzoek tijdens inspanning (fietsen/lopen).

Vaak doet de arts beide onderzoeken op één dag. Soms is het nodig om 2 keer naar het ziekenhuis te komen.

Soms krijgt u tijdens het onderzoek medicijnen toegediend die inspanning van het hart nabootsen.

Waar vindt een hartspierscintigrafie plaats?

Een hartspierscintigrafie vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde van CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.