Gehoortest

Bij een gehoortest wordt onderzocht hoe goed u kunt horen.

Hoe verloopt een gehoortest?

Soms onderzoekt de kno-arts uw oren eerst met een eenvoudig gehooronderzoek met een stemvork. Daarna volgt een wat uitgebreider gehooronderzoek in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte:

  • U krijgt via een koptelefoon geluiden van verschillende sterkten en toonhoogten te horen. Hierbij moet u aangeven welke geluiden u wel hoort. De onderzoeker test elk oor apart en houdt bij welke tonen u wel of niet hoort.
  • Voor een spraaktest krijgt u ook via een koptelefoon een aantal woorden te horen. U moet deze nazeggen. Deze test maakt vooral duidelijk of u voordeel zal hebben van een hoortoestel.
  • Bij een vermoeden van een afwijking aan het middenoor, wordt de werking hiervan onderzocht. Dat gebeurt door de luchtdruk in het oor te veranderen. Als het trommelvlies goed werkt, dan beweegt het wanneer de luchtdruk in het oor verandert. Is dat niet zo, dan zit er misschien vocht in het middenoor.

 

Waar vindt een gehoortest plaats?

Een gehoortest vindt plaats op de polikliniek KNO.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.