Pathologie

De afdeling pathologie onderzoekt bij een patiënt verwijderde cellen of weefsels. Die ontvangen wij van medisch specialisten van CWZ of van huisartsen.

 Veel voorkomende onderzoeken die wij uitvoeren zijn: celonderzoekweefselonderzoekmoleculair onderzoek en obductie/sectie. Op grond van onze diagnose kan de behandelend specialist zijn behandelplan baseren.

Bereikbaarheid

024 365 85 10
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur

Redenen pathologisch onderzoek

  • Een aanvrager wil weten welke ziekte/afwijking een patiënt heeft.
  • Een behandelend arts wil na een operatie van een oncologisch patiënt weten of een tumor geheel verwijderd is, of er uitzaaiingen zijn, om wat voor een soort tumor het gaat en welke kenmerken deze eventueel heeft. Al deze gegevens zijn nodig om te beslissen of en welke vervolgbehandelingen nodig zijn.
  • In het kader van bevolkingsonderzoeken wordt geprobeerd om in een zo vroeg mogelijk stadium een ziekte op te sporen, bijvoorbeeld bij borstkanker.
  • Na het overlijden van een patiënt wil de behandelaar weten wat het effect van zijn behandelingen is geweest en/of wat de directe doodsoorzaak is. Bij de obductie onderzoekt de patholoog alle organen van de patiënt. De nabestaanden moeten hier altijd eerst toestemming voor geven aan de behandelend arts.

Wanneer wordt een patholoog betrokken?

De patholoog voert de diagnostische onderzoeken uit voor patiënten:

  • die in het ziekenhuis zijn opgenomen
  • die op de poliklinieken en behandelafdelingen onderzoeken ondergaan
  • bij wie de huisarts een huidafwijking heeft verwijderd of een uitstrijkje heeft laten maken.

De patholoog is betrokken bij patiëntenbesprekingen met andere specialisten. De patholoog geeft daarbij advies over de te geven behandeling op basis van de bevindingen. Daarnaast werken pathologen mee aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

De uitslag

  • In de meeste gevallen kan de patholoog binnen 3 tot 5 dagen een diagnose stellen, maar soms gaat het sneller. Een voorbeeld hiervan is mammapoli, waar de diagnose binnen een dag vastgesteld kan worden. Deze tijd is nodig om het materiaal te bewerken, om het weefsel te onderzoeken en een verslag te maken. Soms zijn er extra technische bewerkingen nodig om tot een diagnose te komen. In die gevallen laat de uitslag van een onderzoek langer op zich wachten.
  • De patholoog maakt van de bevindingen een verslag met hierin een diagnose en een conclusie. Het verslag wordt naar de behandelend arts gestuurd.
  • De behandelend arts vertelt de uitslag van het onderzoek aan de patiënt.

Bevolkingsonderzoeken

Wij werken mee aan de bevolkingsonderzoeken darmkanker en borstkanker

Kwaliteit: accreditaties en erkenningen

De kwaliteit van onze onderzoeken heeft voor ons de hoogste prioriteit. We zijn trots op onze accreditaties en erkenningen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.