Celonderzoek

Cytologie is microscopisch celonderzoek waarbij gezocht en gekeken wordt naar afwijking(en) in de cellen, afkomstig uit weefsels of vochten.

Bijvoorbeeld cellen van baarmoederhalsuitstrijkjes, cellen uit urine en cellen van klierpuncties.

Veel diagnosen kunnen worden gesteld met behulp van lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Sommige ziekten/afwijkingen zijn waarneembaar in cellen. Daarom neemt de arts via een afnametechniek (punctie, strijkje, etc.) een hoeveelheid cellen weg om deze verder te onderzoeken.

Toon meer

Hoe verloopt een celonderzoek?

Door een punctie, uitstrijkje of vochten, worden cellen verkregen uit het lichaam. Op de afdeling pathologie wordt het celmateriaal verder verwerkt, op een glaasje gedrukt, gekleurd en vervolgens onder de microscoop bekeken en beoordeeld. De uitslag van deze beoordeling wordt in een verslag naar de aanvragende arts gestuurd.

Waar vindt een celonderzoek plaats?

Een celonderzoek vindt plaats op de afdeling pathologie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.