Moleculair onderzoek

Met deze onderzoekstechniek kunnen afwijkingen opgespoord worden die niet met de microscoop te zien zijn.

Veel diagnoses kunnen worden gesteld met behulp van lichamelijk onderzoek, laboratorium onderzoek en weefsel- en celonderzoek. Sommige ziekten, zoals bijvoorbeeld kanker, vragen om een nadere indeling van de tumor. Dat kan belangrijk zijn bij de therapiekeuze. 

Hoe verloopt moleculair onderzoek?

Er wordt bij u een stukje weefsel of celmateriaal weggehaald. Dit kan uit een orgaan zijn, maar ook een ander deel van het lichaam. Naast het lichtmicroscopisch onderzoek op dit materiaal kan het materiaal ook gebruikt worden voor moleculair onderzoek. Het moleculair onderzoek kan ook op een later tijdstip gedaan worden op materiaal dat is opgeslagen in het archief van de afdeling Pathologie

Waar vindt moleculair onderzoek plaats?

Een moleculair onderzoek vindt plaats op de afdeling pathologie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.