Obductie

Obductie is onderzoek van het lichaam na de dood. Obductie heet ook sectie, autopsie of lijkschouwing.

Het is niet altijd duidelijk waaraan iemand is overleden. Artsen en nabestaanden willen vaak weten hoe een ziekte is verlopen, of waarom iemand is overleden. Obductie kan daarbij helpen. Ook kan de patholoog nagaan of de overledene bijvoorbeeld een erfelijke of besmettelijke ziekte had.

Obductie mag alleen als de nabestaanden er toestemming voor geven. Zonder toestemming komt er geen obductie. Er zijn wel uitzonderingen:

  • De overledene kan in een testament hebben staan dat hij/zij geen obductie wil. Nabestaanden kunnen dan geen obductie meer vragen.
  • Bij een niet-natuurlijke dood (bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een misdrijf) bepaalt de gemeentelijke lijkschouwer of een obductie nodig is. Dan is geen toestemming van de familie vereist.
  • Soms is een obductie belangrijk voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld bij een zeer besmettelijke ziekte of epidemie. Nabestaanden kunnen de obductie dan niet tegenhouden
Toon meer

Hoe verloopt een obductie?

Bij een obductie maakt de patholoog het lichaam van de overledene open. Hij bekijkt de organen, haalt ze uit het lichaam en onderzoekt ze. Hij snijdt de organen open om de binnenkant te kunnen zien. Daarna haalt de patholoog van elk orgaan een klein stukje weg en bekijkt het onder de microscoop. Dat is belangrijk omdat niet alle afwijkingen met het blote oog te zien zijn.

Na het onderzoek legt de patholoog de organen weer in het lichaam terug en sluit het lichaam. Alleen de organen die langer onderzocht moeten worden legt de patholoog niet terug.

De begrafenisondernemer haalt de overledene vervolgens op. Als de overledene voor een opbaring is aangekleed, is van de obductie vrijwel niets meer te zien. De organen die de patholoog niet heeft teruggelegd kunt u later nog laten cremeren.

Na de obductie stuurt de patholoog zijn onderzoeksresultaten op naar de arts die de obductie heeft aangevraagd. Ongeveer acht weken na het onderzoek kunt u een afspraak maken met deze arts. De meeste onderzoeksuitslagen zijn dan bekend.

Waar vindt een obductie plaats?

Het onderzoek wordt gedaan door een patholoog, een medisch specialist die precies weet hoe organen en weefsels veranderen door ziekte of overlijden.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.