Kwaliteit

De kwaliteit van onze onderzoeken heeft voor ons de hoogste prioriteit. We zijn trots op onze accreditaties en erkenningen. Ook u zal in toenemende mate aan allerlei kwaliteitscriteria moeten voldoen. Wij kunnen uw praktijk op diverse manieren hierin ondersteunen. U moet daarbij denken aan het uitbesteden van de sterilisatie van uw instrumentarium maar ook aan de periodieke keuring van uw POCT apparatuur zoals Hb-, glucose- en CRP-meters voor periodieke controles kunt u zich melden onze POC-coördinator Jolanda van Sommeren (tel 024 365 60 34).  

Voor het controleren van patiëntenmeters verwijzen wij u naar de afspraken met OCE

Accreditatie 4e praktijkrichtlijn CCKL/RvA

CCKL is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van laboratoriumonderzoek. Het leveren van kwalitatief goede diagnostische uitslagen is belangrijk voor CWZ. Medische microbiologie beschikt over deze accreditatie. 

Erkenning 'weefselinstelling'

De afdeling gynaecologie biedt intra uteriene inseminatie (I.U.I.) aan (echt)paren aan. Het klinisch chemisch laboratorium (KCL) speelt hierbij een rol in de opwerking van het sperma. Daarvoor heeft KCL een 'erkenning als 'weefselinstelling' van het ministerie van VWS.

Jaarverslagen:

2018

2017

2016

Accreditatie Klinisch Chemisch Laboratorium

Het leveren van laboratoriumonderzoek is belangrijk en daarom bezit het KCL een ISO 15189 en ISO 22870 accreditatie. Klik hier om te zien welke activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. 

Kwaliteit Pathologie

Pathologie is per juli 2016 geaccrediteerd volgens NEN_EN_ISO 15189:2012 norm. Dit is de nieuwe voor de pathologie geldende norm.