Vulvaspreekuur

Het vulvaspreekuur is een gezamenlijk spreekuur van een dermatoloog en een gynaecoloog voor vrouwen met klachten aan de vulva (uitwendige geslachtsorganen).

Bereikbaarheid

024 365 80 40
maandag - vrijdag
8.30 - 16.30 uur
dermatologie Jonkerbosch

Gang van zaken

  • U meldt zich bij de balie van de poli. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten.
  • Vervolgens neemt u plaats in de wachtkamer.
  • De doktersassistente roept u op en brengt u naar een onderzoekskamer. Zij ondersteunt de artsen  tijdens het spreekuur.
  • De gynaecoloog en de dermatoloog onderzoeken u gezamenlijk. Daarna bepalen ze samen met u het vervolg. Dat kan een vervolgonderzoek zijn, een controleafspraak of een behandeling.
  • Soms wordt een klein stukje weefsel (biopt) afgenomen voor microscopisch onderzoek. U krijgt daarvoor een verdoving. Dat kan even pijnlijk zijn, maar van het biopt zelf voelt u doorgaans niets. De uitslag van het biopt is binnen 2 weken bekend. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.