Narcose

Operaties gebeuren vaak onder algehele anesthesie, ofwel narcose.

Bij een narcose krijgt u medicatie ingespoten die het hele lichaam verdooft. U bent tijdelijk buiten bewustzijn. 

Toon meer

Daarom merkt u niets van de operatie en voelt u geen pijn. Narcose is een vorm van anesthesie.

Hoe verloopt narcose?

De anesthesioloog maakt u in slaap door medicijnen via het infuus toe te dienen. Voordat de anesthesioloog u in slaap maakt wordt u aangesloten aan de bewakingsapparatuur. Hiermee wordt gedurende de operatie de bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed gemeten. Om u in slaap te maken krijgt u medicatie toegediend via het infuus. U valt binnen 30 seconden in slaap. Als u slaapt wordt er een plastic beademingsbuisje in de keel aangebracht. U merkt hier niets van, u bent dan al onder narcose.

Eerst naar pre-operatief spreekuur anesthesiologie

Een medewerker van de polikliniek waar u onder behandeling bent verwijst u naar het pre-operatief spreekuur van de anesthesiologie. Voor de operatie maakt u hier kennis met de anesthesioloog. Dit is een arts die alles weet over verdoving en intensieve zorg rondom operaties. Anesthesiologen zijn medisch specialisten die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten voor, tijdens en na de operatie. Zij geven u alle zorg die u voor, tijdens en na de operatie nodig hebt. Hiervoor moet de anesthesioloog weten hoe uw gezondheid is, of u medicijnen gebruikt en of u misschien allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Ook zal de anesthesioloog u vragen of u al eerder geopereerd bent. En hoe u toen op de verdoving reageerde.

Narcose bij kinderen

Kleine kinderen zijn vaak bang voor een prik. Daarom krijgen zij meestal een kapje op hun neus en mond. Door dit kapje ademen ze narcosegas in. De arts kan ook de huid verdoven met een zalf. Daardoor voelt het kind de prik nauwelijks. Een narcose is niet bij iedere operatie nodig. Bij veel ingrepen is een plaatselijke verdoving genoeg (bijvoorbeeld een ruggenprik of een plexus-anesthesie van een arm of been).

Meer over narcose

Meer informatie over een operatie met narcose bij CWZ.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.