Pre-operatief spreekuur

Voordat u een geplande operatie ondergaat, bezoekt u het pre-operatieve spreekuur bij de polikliniek anesthesiologie.

Door middel van een vragenlijst, gesprek en lichamelijk onderzoek bepaalt de anesthesioloog, in overleg met u, welke vorm van anesthesie (verdoving) in uw situatie het beste toegepast kan worden en welke voorbereidingen nodig zijn. 

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 76 71
maandag - vrijdag
8.00 - 16.30 uur
anesthesie B02

Afspraak voor pre-operatief spreekuur

Geplande operatie
U kunt van 8.00 - 12.30 uur en van 13.10 - 16.30 uur op afspraak gebeld worden door de anesthesist (voorheen inloopspreekuur).  Dit kan alleen als u niet onder behandeling bent bij een cardioloog, neuroloog, longarts of internist.

Of u voor het telefonisch spreekuur in aanmerking komt, is afhankelijk van uw algemene gezondheidstoestand. Komt u niet voor het telefonisch spreekuur in aanmerking, dan maakt de doktersassistente een afspraak voor uw op de polikliniek anesthesiologie B02 voor het afspraakspreekuur. De anesthesioloog heeft dan meer tijd om uw gezondheidssituatie te beoordelen en de vorm van anesthesie met u te bespreken.

Spoedoperatie
Bij een spoedoperatie wordt de anesthesie zo mogelijk met u besproken op de afdeling. Lukt dit niet en is het niet mogelijk dat de anesthesioloog u nog bezoekt op de verpleegafdeling, dan worden uw gegevens door de operateur met de anesthesioloog besproken. Voor de operatie kunt u altijd nog vragen aan de anesthesioloog stellen in de voorbereidingsruimte van de operatiekamer. 

Gang van zaken pre-operatief spreekuur

Voor uw afspraak

 • Als u 65 jaar of ouder bent laat u een 'hartfilmpje' (ECG) maken op de hartfunctie-afdeling B26. U kunt hier zonder aanvraag en afspraak terecht.
 • Voordat u het pre-operatief spreekuur bezoekt gaat u langs de Medicijnregistratie B80. Heeft u een telefonische afspraak met de anesthesist dan wordt u door de medicijnregistratie gebeld.
 • Als u naar het pre-operatief spreekuur wordt verwezen, kunt u thuis digitaal de pre-operatieve vragenlijst invullen via 'MijnCWZ' en 'Digi D met sms-code'. Ter voorbereiding kunt u alvast de onderstaande folder 'Anesthesie bij volwassenen' of de folder 'Verdoving (anesthesie) bij kinderen' lezen.
 • Als het niet mogelijk is om thuis digitaal de pre-operatieve vragenlijst in te vullen is dit ook mogelijk om in het ziekenhuis in te vullen. Bij de polikliniek anesthesiologie B02 kunt u een inlogcode ophalen. Daarna verwijzen wij u door naar de computers in het ziekenhuis waar u de vragenlijst kunt invullen.
 • Voor een telefonisch consult moet de vragenlijst al ingevuld zijn in CWZ met behulp van de inlogcode. Of thuis met behulp van Digi-D met SMS verificatie.

Tijdens uw afspraak

 • U meldt zich daarna bij de balie van de polikliniek anesthesiologie B02. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte en wordt u binnen geroepen als u aan de beurt bent.
 • Daarna heeft u een gesprek met de anesthesioloog (of de anesthesioloog in opleiding). De anesthesioloog bespreekt met u uw algemene gezondheidstoestand en verricht eventueel lichamelijk onderzoek.
 • De anesthesioloog laat zo nodig aanvullend onderzoek doen, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG), een röntgenfoto van de longen (thoraxfoto) of een consult bij een andere specialist.
 • De anesthesioloog bepaalt, in overleg met u, welke vorm van anesthesie (verdoving) het beste toegepast kan worden en welke voorbereiding er nodig zijn. Bij voorbereidingen (die soms thuis al starten) behoren bijvoorbeeld nuchter zijn voor de operatie. Maar ook uw medicijngebruik, zoals bijvoorbeeld op tijd stoppen met het gebruik van bloedverdunners, diabetesmedicatie of plaspillen etc. 
 • De anesthesioloog geeft u, indien nodig, een brief mee met hierin de gemaakte afspraken. Deze brief is ook terug te lezen in 'MijnCWZ'. 

Na uw afspraak

 • De dag na uw bezoek aan het pre-operatieve spreekuur krijgt u een e-mail waarin u verwezen wordt naar de onderstaande folder 'Anesthesie bij volwassenen' of de folder 'Verdoving (anesthesie) bij kinderen'.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.