Afspraken

Afspraak maken/afspraak afzeggen

U kunt een afspraak maken per telefoon. Telefoonnummers vindt u in deze tabel. Bij een aantal poliklinieken kunt u ook online een afspraak maken. Deze poliklinieken kunt u in dezelfde tabel vinden. Als u een eerste afspraak maakt bij een polikliniek, hebt u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.

U kunt een afspraak afzeggen per telefoon. Telefoonnummers vindt u in deze tabel. Afzeggen per mail of via het contactformulier op deze site is niet mogelijk.

Bij een poliklinische afspraak bezoekt u de specialist op de betreffende polikliniek. Heeft u een afspraak voor een behandeling in dagopname, dan wordt u voor één dag opgenomen om een onderzoek of behandeling te ondergaan. Een klinische afspraak betekent dat u voor behandeling of onderzoek voor meerdere dagen wordt opgenomen. Deze opnames vinden plaats op een verpleegafdeling van het ziekenhuis.

Second opinion

Wilt u een second opinion, bespreek dit dan met uw eigen arts. Ga altijd bij uw verzekeraar na of hij de second opinion vergoedt.

Voldoende informatie is belangrijk bij een ingrijpende behandeling. Twijfelt u over het advies van uw arts, dan kunt u een tweede mening vragen bij een andere specialist. Dit kan bijvoorbeeld als u zich afvraagt of behandeling echt nodig is. Of als u wilt weten of er nog andere behandelmogelijkheden zijn.

Voordat ik een afspraak maak

Als u een afspraak wilt maken met een specialist voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Anders worden de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over de voorwaarden voor verwijzing zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ja u kunt kiezen welke arts u wilt hebben. U kunt uw keuze aangeven bij het maken van de afspraak. Het kan zijn dat u langer moet wachten omdat het spreekuur van deze arts vol is.

Ja dit mag. U moet er wel rekening mee houden dat niet elk ziekenhuis alle medische zorg aanbiedt. Sommige ziekenhuizen hebben zich gespecialiseerd. Uw huisarts kan u adviseren bij het maken van deze keuze. Heeft u een budgetpolis, informeer dan bij uw zorgverzekeraar of het ziekenhuis van uw keuze geselecteerd is.