Verklaringen

Inzien medische gegevens

Zodra een patiënt als overleden is geregistreerd binnen CWZ sluit het patiëntportaal MijnCWZ automatisch.

Het medisch beroepsgeheim van de hulpverlener geldt ook na het overlijden van de patiënt. Alleen in bijzondere gevallen is inzage in of afschrift uit het dossier van een overleden patiënt mogelijk. Inzage gaat dan niet via patiëntportaal MijnCWZ maar via een aanvraag aan onze afdeling Juridische Zaken.

Om een indruk te krijgen of inzage of afschrift mogelijk zou kunnen zijn, kan stroomschema gevolgd worden. Meer informatie is te vinden op de website van patiëntenrechten

Zou op basis van het stroomschema inzage mogelijk kunnen zijn? Dan kan een inzageverzoek worden gedaan. Daarvoor kunt u een ondertekende brief sturen naar de afdeling Medisch Dossier, waarin u uw inzageverzoek onderbouwt.

Wij hebben daarbij de volgende gegevens nodig:

 • Naam, geboortedatum en patiëntnummer (indien bekend) van de patiënt;
 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw geboortedatum;
 • Het specialisme waarvan u de gegevens wilt ontvangen;
 • De behandelperiode waarover u gegevens wilt ontvangen;
 • Kopie van geldig legitimatiebewijs van uzelf en indien u die heeft van de patiënt, het BSN mag u daarbij doorstrepen (u kunt een veilige kopie maken met de Kopie ID app van de Rijksoverheid).
 • Controleer of uw verzoek is voorzien van uw handtekening.

Uw verzoek kan verzonden worden naar:

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Juridische Zaken (C22-08)
o.v.v. verzoek medisch dossier
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

E-mail: medischdossier@cwz.nl
Telefoonnummer: 024 - 365 74 00

Houd er rekening mee dat de afwikkeling 5 weken kan duren.

U heeft in principe het recht op inzage van gegevens die over u zijn vastgelegd.

Online inzien van medische gegevens
U kunt veel van uw medische gegevens tijdens en na uw behandeling gemakkelijk en snel online inzien via patiëntportaal MijnCWZ.

Andere manieren van inzien medische gegevens
U kunt ook uw behandelend specialist tijdens uw behandeling vragen de informatie uit uw medisch dossier in te zien. Wilt u na beëindiging van de behandeling uw medisch dossier opvragen, dan moet u uw verzoek tot inzage schriftelijk aanvragen bij juridische zaken.

Opvragen persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke medisch en/of verpleegkundig dossier kunt u opvragen door een brief te schrijven met daarin de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Patiëntennummer (indien u deze weet)
 • Het specialisme waarover u de gegevens wilt ontvangen medisch/verpleegkundig
 • Het gewenste tijdvak
 • Handtekening
 • Kopie van geldig legitimatie bewijs, uw BSN nummer doorstrepen.

U kunt uw brief vervolgens sturen naar:

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Juridische Zaken (C22-08)
o.v.v. verzoek medisch dossier
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

E-mail: medischdossier@verwijder-dit.cwz.nl
Telefoonnummer: 024 - 365 74 00

Kopie medische gegevens

U kunt via dit aanvraagformulier uw radiologiebeelden aanvragen op cd. Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het radiologie-archief: 024 365 74 57.

Opvragen via een brief

U kunt ook uw radiologiebeelden opvragen op cd door een brief te schrijven met daarin de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Patiëntnummer
 • Om welke radiologie-onderzoeken gaat het?
 • Betreft het onderzoeken van OneStop Elst? Ja/nee
 • Handtekening
 • Kopie van geldig legitimatiebewijs, uw BSN nummer doorstrepen.

Het meesturen van een scan of foto van uw geldige legitimatiebewijs is verplicht (voor iedereen ouder dan 16 jaar). Gaat het om een kind jonger dan 12 jaar, dan volstaat het legitimatiebewijs van de ouder/verzorger. Is uw kind 12 tot 16 jaar oud, voeg dan ook een geldige legitimatie van uw kind bij (naast uw eigen legitimatie).

U kunt uw brief vervolgens sturen naar:

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Juridische Zaken (C22-08)
o.v.v. verzoek medisch dossier
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

E-mail: medischdossier@verwijder-dit.cwz.nl
Telefoonnummer: 024 - 365 74 00

Uw medische gegevens kunt u opvragen door een brief te schrijven met daarin de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Patiëntennummer (als u deze weet)
 • Het specialisme waarover u de gegevens wilt ontvangen
 • Handtekening
 • kopie van geldig legitimatie bewijs, uw BSN nummer doorstrepen.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Juridische Zaken (C22-08)
o.v.v. verzoek medisch dossier
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

E-mail: medischdossier@verwijder-dit.cwz.nl
Telefoonnummer: 024 - 365 74 00

Houd er rekening mee dat de afwikkeling 5 weken kan duren.
 

Overige verklaringen

Deze informatie kunt u vinden in de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl.

Deze informatie kunt u vinden in de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op www.dezorgnota.nl.

Nee, wel stellen we het op prijs als u dit per e-mail doorgeeft via inschrijfbalie@cwz.nl. Vermeld de gegevens van uw familielid, de datum van overlijden en de plaats van overlijden. Ook willen wij graag weten wat uw relatie tot de overledene is.