Zorg thuis of verpleeghuis

Zorg thuis of verpleeghuis

Algemeen

Uitleen hulpmiddelen:

Er zijn allerlei voorzieningen en hulpmiddelen om het leven met een beperking makkelijker te maken. Voorbeelden zijn: rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing, hulpmiddelen bij medische behandelingen (infuuspomp, injectiespuit). Het doel is om de zelfredzaamheid in en om de woning te bevorderen en/of een beperking te compenseren. 

Hulpmiddelen via zorgverzekeraar:

Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras als u langdurig bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. 

Hulpmiddelen via gemeente:

Heeft u een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Deze hulpmiddelen krijgt u van de gemeente (vanuit de Wmo). Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. 

Eenvoudige loophulpmiddelen (zoals rollator, looprek, kruk en wandelstok) vallen niet onder de Zvw en de Wmo. Deze kunt u uiteraard wel huren. 

Terminale zorg is zorg voor patiënten met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden. Om in aanmerking te komen voor terminale zorg moet de arts een terminaal verklaring afgeven. Daar staat in dat de levensverwachting korter is dan 3 maanden.

Het transferpunt zorg van CWZ regelt voor CWZ-patiënten de thuiszorg en de indicatie voor de zorg die ze nodig hebben.

Andere zorginstelling

Nee. U blijft zolang het nodig is in het verpleeghuis. Dit gebeurt in overleg met u, de verpleeghuisarts en de anderen die voor u zorgen.

Het verpleeghuis waar u op dat moment verblijft regelt de thuiszorg.

Hierover overlegt u met de afdelingsverpleegkundige. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • uw familie kan u wegbrengen met auto
  • u gaat per rolstoeltaxi (u zorgt zelf voor een rolstoel en taxi)
  • een aantal zorginstellingen kan zorgen voor een rolstoeltaxi. Het Herstelhotel zorgt ook voor een eventuele rolstoel.

Dan kunt u tijdelijk 'logeren' in een verzorgingshuis of particulier zorghotel. Dit heet een logeerarrangement. U kunt daar ook thuiszorg inschakelen. De verblijfskosten betaalt u zelf. Vraag bij uw zorgverzekering na of deze de kosten eventueel vergoedt.

Wijkverpleging

'Spijtoptanten' kunnen tot 5 werkdagen na ontslag uit het ziekenhuis worden opgenomen in een GRZ-instelling. De huisarts dient in dit geval contact op te nemen met het transferpunt. 

Helaas kunnen wij alleen zorg regelen voor patiënten die in CWZ opgenomen zijn. U kunt zelf informeren bij de thuiszorg of zorgverzekering of uw partner ook in aanmerking komt.