Apotheek/medicijnen

Apotheek/medicijnen

Factuur

De prijs van een medicijn kan per zorgverzekeraar, per zorgpolis en per apotheek verschillen. Dit ligt aan de afspraken die gemaakt zijn. 

Op dit moment is er geen vergelijkingssite van tarieven die de verschillende aanbieders van farmaceutische zorg hanteren per prestatie. Wel bestaat er een onafhankelijke website die een indicatie geeft van de prijs van een geneesmiddel:www.medicijnkosten.nl. Bovendien kunnen de tarieven per zorgverzekeraar verschillen. Als u vragen hebt over de kosten van uw medicijn kunt u hier altijd naar vragen bij uw zorgverzekeraar.

Nee, u kunt dit niet weigeren. De apotheker is verplicht dit gesprek met u te houden. 

Dit is het bedrag dat u betaalt voor de dienstverlening van de apotheek. Bijvoorbeeld de uitleg over het gebruik van de medicijnen en de bijwerkingen. Deze kosten zijn niet nieuw. U betaalde altijd al voor uitleg bij de apotheek, alleen zag u dit niet gespecificeerd terug op uw declaratieoverzicht.

Een apotheker mag een extra bedrag in rekening brengen als u een geneesmiddel haalt:

  • met een werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm die u niet eerder hebt gebruikt of 12 maanden of langer geleden hebt gehaald
  • waarvan de apotheker niet kan vaststellen of u het medicijn in de afgelopen 12 maanden hebt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de werkzame stof van uw medicijn is veranderd.

Als de prestatie valt onder de basisverzekering, wordt deze vergoed. De kosten worden wel eerst verrekend met uw eigen risico. Voorkeursgeneesmiddelen vallen niet onder het eigen risico. Andere diensten vallen wel onder het eigen risico, bijvoorbeeld terhandstelling, farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polibezoek, farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis. 

Voorkeursmedicijnen

Als de apotheker een medicijn aflevert dat niet de voorkeur heeft van uw zorgverzekeraar, worden de kosten niet vergoed. Uitzondering daarop is als uw arts en apotheker het medisch niet verantwoord vinden als u het voorkeursmedicijn gebruikt.

Sommige zorgverzekeraars voeren het voorkeursbeleid: van veel medicijnen wordt alleen de goedkoopste variant vergoed. De apotheker is verplicht dit medicijn te geven, behalve als arts of apotheker het medisch niet verantwoord vinden.