Bloed prikken

Bloed prikken

Bereikbaarheid

CWZ heeft prikposten in de hele regio. U kunt eenvoudig zoeken op postcode en woonplaats. Bij de hoofdingang van CWZ ziet u de afdeling bloedafname met locatiecode B82.

Let op: bloedafname is op afspraak. Maak een afspraak voor bloedprikken.

Bloedafname is verplicht op afspraak! Kijk bij bloedprikken hoe u een afspraak kunt maken. 

Kinderen

Voor kinderen is er bij de prikpost in het hoofdgebouw van CWZ een speciale, vriendelijk ingerichte kamer voor kinderen. Na het prikken krijgt uw kind een dapperheidsdiploma en een verrassing. Komt u bij voorkeur voor 16.30 uur langs. Dan zijn er meer medewerkers en is uw kind sneller aan de beurt. Kinderen gaan altijd voor. Hier vindt u een fotoreportage over bloedafname bij een kind om van te voren met uw kind te bekijken.

Let op: bloedafname is op afspraak. Ga naar de pagina bloedprikken voor meer informatie.

Nuchter

U kunt op het aanvraagformulier zien of u nuchter moet zijn:

  • achter het onderzoek staat vermeld ‘Nuchter’
  • en/of het vakje ‘Nuchter’ is aangestreept.

Staat bovenstaande niet op het formulier, dan is nuchter komen dus niet nodig.

U mag de avond vóór het bloed prikken vanaf 24.00 uur niets meer eten, drinken of roken. U kunt wel een klein beetje water drinken. Medicijnen mag u gewoon innemen.

Onderzoek en uitslag van bloedonderzoek

De uitslag geven we door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dat kan uw huisarts zijn of een specialist van CWZ. De arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Op www.uwbloedserieus.nl leest u bijvoorbeeld hoe een bloedonderzoek werkt en welke laboratoriumtesten er zijn.

Urine onderzoek

Soms wil de arts de urine van uw kind onderzoeken. Uit een urineonderzoek is veel informatie te halen. Lees hier over urine onderzoek bij kinderen.

Gebruik hiervoor een speciaal urinepotje (met gele deksel) dat u op alle CWZ poli’s bloedafname (Waalsprong, B82, Druten en Jonkerbosch) of via uw huisarts kunt verkrijgen. U dient bij voorkeur het verzamelde urine zelf over te brengen in een speciale urine buis. Zie ook bijgaande instructie. Lees ook de informatie in de folder Urine verzamelen.

Op de dag dat het onderzoek is aangevraagd, haalt u bij de de afdeling bloedafname in het hoofdgebouw van CWZ (B82) een speciale urinefles op. U gaat in deze fles 24 uur lang urine opvangen. De eerste plas na het opstaan hoeft u niet in de fles op te vangen. Daarna vangt u 24 uur lang de urine op in de fles. De volgende ochtend na het opstaan plast u voor de laatste keer in de fles. Lever daarna de fles in bij de afdeling bloedafname. Zie hiervoor ook de informatie in de folder 24-uurs urine verzamelen.