Bloed prikken

Bloed prikken

Bereikbaarheid

CWZ heeft prikposten in de hele regio. U kunt eenvoudig zoeken op postcode en woonplaats. Bij de hoofdingang van CWZ ziet u de afdeling bloedafname met locatiecode B82.

Let op: bloedafname is op afspraak. Maak een afspraak voor bloedprikken.

Bloedafname is verplicht op afspraak! Kijk bij bloedprikken hoe u een afspraak kunt maken. 

Kinderen

  • Voor u en uw kind is een bloedafname extra spannend. Bij de bloedafnamepoli in het ziekenhuis (B82) hebben wij hiervoor een speciale kinderkamer ingericht.
  • Om uzelf en uw kind op de bloedafname voor te bereiden, kunt u de folder Helpend taalgebruik lezen.
  • Wilt u gebruikmaken van verdovende zalf? Vraag uw arts om een recept. Bekijk de instructiekaart (pdf) voor het gebruik van verdovende zalf (Emla).

Nuchter

U kunt op het aanvraagformulier zien of u nuchter moet zijn:

  • achter het onderzoek staat vermeld ‘Nuchter’
  • en/of het vakje ‘Nuchter’ is aangestreept.

Staat bovenstaande niet op het formulier, dan is nuchter komen dus niet nodig.

U mag de avond vóór het bloed prikken vanaf 24.00 uur niets meer eten, drinken of roken. U kunt wel een klein beetje water drinken. Medicijnen mag u gewoon innemen.

Onderzoek en uitslag van bloedonderzoek

De uitslag geven we door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dat kan uw huisarts zijn of een specialist van CWZ. De arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Op de website Alles over testen leest u bijvoorbeeld hoe een bloedonderzoek werkt en welke laboratoriumtesten er zijn. Deze website is aangemaakt vanuit de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie. 

Urine onderzoek

Soms wil de arts de urine van uw kind onderzoeken. Uit een urineonderzoek is veel informatie te halen. Lees hier over urine onderzoek bij kinderen.

Gebruik hiervoor een speciaal urinepotje (met gele deksel) dat u op alle CWZ poli’s bloedafname (Waalsprong, B82, Druten en Jonkerbosch) of via uw huisarts kunt verkrijgen. U dient bij voorkeur het verzamelde urine zelf over te brengen in een speciale urine buis. Zie ook bijgaande instructie. Lees ook de informatie in de folder Urine verzamelen.

Op de dag dat het onderzoek is aangevraagd, haalt u bij de de afdeling bloedafname in het hoofdgebouw van CWZ (B82) een speciale urinefles op. U gaat in deze fles 24 uur lang urine opvangen. De eerste plas na het opstaan hoeft u niet in de fles op te vangen. Daarna vangt u 24 uur lang de urine op in de fles. De volgende ochtend na het opstaan plast u voor de laatste keer in de fles. Lever daarna de fles in bij de afdeling bloedafname. Zie hiervoor ook de informatie in de folder 24-uurs urine verzamelen.