Voedselprovocatietest bij kinderen

Tijdens deze test krijgt het kind op twee verschillende dagen testvoeding. 

Sommige kinderen kunnen bepaalde voedingsmiddelen niet verdragen, ze kunnen daarvoor intolerant zijn of een voedselallergie hebben. Uw kind krijgt een voedselprovocatietest wanneer de kinderarts denkt dat uw kind allergisch is voor bepaalde soorten voedsel.

Hoe verloopt een voedselprovocatietest?

In CWZ wordt veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘dubbelblinde placebo gecontroleerde voedselprovocatie’. Tijdens deze test krijgt het kind op twee verschillende dagen testvoeding. Op één van de twee dagen zit het verdachte voedingsmiddel in het eten verborgen, de andere dag niet (placebodag). Op het moment van testen weet niemand welke dag het verdachte voedingsmiddel wordt gegeven, ook de arts en verpleegkundige(n) niet. Pas na de test wordt door de diëtiste in een multi-disciplinair overleg aan de arts en verpleegkundige verteld op welke dag het verdachte voedingsmiddel in de testvoeding zat. Zo kan gekeken worden of de klachten inderdaad komen door het voedingsmiddel.  

Voedselprovocatie testen kunnen ook ‘open’ plaats vinden. Dit betekent dat er slechts één testdag is, waarbij dus ook bekend is dat het kind het allergeen binnen krijgt. Hiervoor kan gekozen worden als het kind bijvoorbeeld te jong is om alle testvoeding te kunnen eten. Echter, indien mogelijk zal bij voorkeur altijd worden gekozen voor een dubbelblinde placebo gecontroleerde voedselprovocatie.

FPIES
Sinds 2019 worden ook Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) provocaties verricht. Dit is een open provocatie test. Voorafgaand aan de test krijgt uw kind een infuus en wordt bloed afgenomen. Vervolgens krijgt uw kind, verdeeld over een aantal stappen, het verdachte voedingsmiddel. Indien tot 4 uur na de laatste inname geen reactie optreedt, mag uw kind naar huis. Indien wel een reactie optreedt, wordt hiernaar gehandeld en zal 4 tot 6 uur na de reactie nogmaals bloed worden afgenomen. Een toename van een bepaald type witte bloedcel is namelijk ook een kenmerk van FPIES welke nodig kan zijn om de diagnose te stellen.

Waar vindt een voedselprovocatietest plaats?

De voedselprovocatietest gebeurt op de kinderafdeling.

Waarom naar CWZ voor een voedselprovocatietest?

  • CWZ is één van de locaties van het Regionaal Astma en Allergiecentrum voor Kinderen (RAAcK). Dit centrum heeft als doel de beste zorg te bieden voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten.
  • De kinderartsen en –verpleegkundigen van CWZ maken deel uit van dit samenwerkingsverband en leveren daarbij met name zorg aan kinderen met voedselallergieën waarbij voedselprovocatietestenuitsluitend plaatsvinden in CWZ.
  • Dit onderzoek staat in de CWZ Zorgapp. De gratis app geeft u alle belangrijke informatie over het onderzoek. De app kan u ook berichten en herinneringen sturen op het moment dat bepaalde informatie voor u belangrijk is.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.