Voedselallergie kinderen

Voedselallergie is een sterke reactie op een bepaald voedingsmiddel.

De reactie treedt meteen na het eten op of tot enkele uren erna. Voedselallergie is iets anders dan voedselintolerantie.

Is uw kind allergisch? Zorg dan dat uw kind altijd informatie over de allergie bij zich heeft. 

Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) 
FPIES is een zeldzame, maar mogelijk ernstige voedselallergie. Door bepaalde voedingsmiddelen ontstaat er een ontstekingsreactie in het maagdarmkanaal bij kinderen.

  • Belangrijkste symptoom is dat kinderen herhaaldelijk gaan braken, 1 tot 4 uur na inname van het voedingsmiddel. Dit braken kan zeer hevig zijn.
  • Het braken gaat vaak gepaard met extreme slapte en bleekheid, een lage lichaamstemperatuur, verminderde alertheid en/of een lage bloeddruk.
  • Vaak is er 5 tot 10 uur na inname van het voedingsmiddel ook sprake van diarree.

De meest voorkomende voedingsmiddelen die deze allergie veroorzaken zijn koemelk en soja, maar ook andere voedingsmiddelen kunnen FPIES veroorzaken. De meeste kinderen hebben hun eerste reactie voor het eerste levensjaar. Sinds 2019 worden kinderen met verdenking op FPIES in CWZ geanalyseerd en indien nodig onderzocht.

Toon meer

Klachten / symptomen kinderen met voedselallergie

  • Huidklachten, zoals galbulten, roodheid en jeuk.
  • Vochtophoping (oedeem), bijvoorbeeld boven de ogen of in de bovenlip.
  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, diarree of juist verstopping, (hevige) krampen, overgeven en misselijkheid.
  • Luchtwegklachten, variërend van een loop/verstopte neus tot benauwdheid/hoesten.
  • Kinderen met een ernstige allergie kunnen in anafylactische shock raken. Dit is levensgevaarlijk, maar komt weinig voor.

Waarom naar CWZ met kinderen met een voedselallergie?

CWZ is één van de locaties van het Regionaal Astma en Allergiecentrum voor Kinderen (RAAcK). Dit centrum heeft als doel de beste zorg te bieden voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten. De kinderlongartsen en -verpleegkundigen van CWZ maken deel uit van dit samenwerkingsverband. Zij leveren  met name zorg aan kinderen met voedselallergieën waarbij voedselprovocatietesten uitsluitend plaatsvinden in CWZ.