FPIES Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome

FPIES is een zeldzame, maar mogelijk ernstige, voedselallergie.

Door bepaalde voedingsmiddelen ontstaat er een ontstekingsreactie in het maagdarmkanaal bij kinderen.

De meest voorkomende voedingsmiddelen die deze allergie veroorzaken zijn koemelk en soja, maar ook andere voedingsmiddelen kunnen FPIES veroorzaken. De meeste kinderen hebben hun eerste reactie voor het eerste levensjaar.

Toon meer

Klachten / symptomen bij FPIES

Bij FPIES is het belangrijkste symptoom dat kinderen gaan braken, één tot vier uur na inname van het voedingsmiddel. Dit braken kan zeer hevig zijn en gaat vaak gepaard met slapte, verminderde alertheid, bleekheid en eventueel een lage lichaamstemperatuur. In het uiterste geval kan uw kind buiten bewustzijn raken. Vaak is er vijf tot tien uur na inname ook sprake van diarree.

Waarom naar CWZ met kinderen met FPIES?

CWZ is één van de locaties van het Regionaal Astma en Allergiecentrum voor Kinderen (RAAcK). Dit centrum heeft als doel de beste zorg te bieden voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten. De kinderartsen en -verpleegkundigen van CWZ maken deel uit van dit samenwerkingsverband en leveren daarbij met name zorg aan kinderen met voedselallergieën waarbij voedselprovocatietesten uitsluitend plaatsvinden in CWZ.