CVA nazorgpoli

Thuiskomen na een CVA kan moeilijk en confronterend zijn, omdat juist dan de gevolgen van de beroerte duidelijk worden. Op deze pagina vindt u korte videoboodschappen van met tips en adviezen van uw zorgverleners die u helpen thuis verder te gaan.

 

Bereikbaarheid

024 365 78 90
maandag - vrijdag
9.00 - 15.00 uur
neurologie C12

Gang van zaken CVA nazorgpoli

  • Op moment dat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis melden we u aan voor onze CVA nazorg.
  • Drie weken na ontslag wordt u gebeld door onze CVA Nazorgverpleegkundige.
  • Samen met de nazorgverpleegkundige kijkt u of een vervolgafspraak nodig is.
  • Acht weken na ontslag krijgt u via CWZelf een aantal vragenlijsten toegestuurd.
  • Deze vragenlijsten vult u in.
  • Als u een verhoogde score heeft op de vragenlijsten, wordt u nogmaals gebeld door onze CVA nazorgverpleegkundige
  • Heeft u geen verhoogde score? Dan ronden wij de CVA nazorg voor u af.
  • Goed om te weten: tot zes maanden na opname kunt u naast de aangeboden afspraken, zelf een telefonische afspraak inplannen met onze CVA nazorgverpleegkundige. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met onze secretaresse: 024 365 78 90. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 15.00 uur.

Diëtetiek

Ergotherapie

 

Logopedie

 

Neurologie

Meer informatie over een beroerte vindt u op de website van de Hersenstichting en op de website van de Hartstichting

Neuropsychologie

Informatie over CVA en mogelijke gevolgen voor denkfuncties, stemming en gedrag: 

Revalidatiegeneeskunde

Handige links

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.