Ademtest

Door de ademtest te doen kan de arts zien of uw adem waterstof bevat.

De dunne darm neemt bepaalde stoffen uit voedsel op. Bijvoorbeeld zetmeel, maar ook: lactose, glucose en lactulose.

Toon meer

Als de dunne darm zijn werk niet goed genoeg doet, komen deze stoffen in de dikke darm. Ze horen daar niet thuis en gaan gisten.

Hierdoor ontstaan gassen, bijvoorbeeld waterstofgas. Via het bloed komen deze gassen in de longen terecht waar ze uitgeademd worden. Door de ademtest te doen kan de arts zien of uw adem waterstof bevat. De hoeveelheid waterstof in uw adem toont aan hoe goed of minder goed uw dunne darm werkt.

Hoe verloopt een ademtest?

De ademtest is een eenvoudige test en doet geen pijn. U krijgt de vraag om lang en diep in een speciale spuit te blazen. Uw adem wordt opgevangen en onderzocht. Daarna krijgt u een suikerdrank te drinken of iets te eten. Dan moet u weer blazen. Hoe lang de test duurt, is afhankelijk van het voedingsbestanddeel dat wordt bekeken.

Waar vindt een ademtest plaats?

Een ademtest gebeurt op de polikliniek MDL. Een ademtest bij kinderen gebeurt op de kinderafdeling A24.

Folders

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme maag-darm-leverziekten (mdl).

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze verpleegafdeling. Dit hangt af van uw situatie.