IBD poli

Op de IBD-poli houden de verpleegkundig specialisten spreekuur voor patiënten met ontvlambare (ontstekingsachtige) darmziekten zoals de ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa. Het spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de maag-darm-leverarts.

De verpleegkundig specialisten geven u voorlichting en informatie. Ook ondersteunen zij u bij het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 80 70
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur
maag-darm-leverziekten A71

Gang van zaken

  • U meldt zich bij meldpunt 2B. Daar wijst een medewerker in welke wachtkamer u kunt plaatsnemen.
  • De arts of verpleegkundig specialist roept u binnen in de spreekkamer. U krijgt vragen over uw klachten (anamnese). Zonodig volgt lichamelijk onderzoek. Daarna wordt het vervolg bepaald.
  • Als er onderzoeken nodig zijn, neemt de doktersassistente deze met u door. U maakt de afspraken voor dit onderzoek zelf of zij maakt de afspraken voor u. Ook krijgt u informatie mee. Wij houden rekening met uw wensen.
  • Is een opname nodig of bijvoorbeeld een coloscopie? Dan neemt de zorgcoördinator maag-darm-leverziekten telefonisch contact met u op om de afspraken in te plannen en uitleg te geven.

Wie zijn het IBD-team?

Het IBD-team bestaat uit verschillende hulpverleners. Onder andere maag-darm-leverartsen (MDL-artsen), verpleegkundig specialisten met het aandachtsgebied IBD, radiologen, voedingsverpleegkundige, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werkers. Wekelijks bespreken de leden van het team patiënten om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek MDL krijgt u afwisselend met een MDL-arts en een verpleegkundig specialist IBD te maken. Zij werken nauw samen. Het streven is dat u een vaste MDL-arts en verpleegkundig specialist IBD krijgt.

De verpleegkundig specialisten IBD hebben zich gespecialiseerd in de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. U kunt bij hen terecht met vragen op medisch en praktisch gebied. Dit kunnen vragen zijn over medische klachten, medicijnen en bloeduitslagen. Daarnaast ook vragen over het leven met IBD. Bijvoorbeeld over voeding, het hebben van een chronische ziekte en de impact hiervan op het dagelijks leven, werk, vakantie, rol van de partner, kinderwens, zwangerschap, seksualiteit, enzovoort. Wanneer het nodig is, kunt u ondersteuning krijgen in uw werk- of thuissituatie. Hiervoor kunnen wij u verwijzen naar diëtist, psycholoog of maatschappelijk werker.

Waarom bij IBD naar CWZ?

  • In CWZ zijn deskundige MDL-artsen met een brede vakkennis aanwezig. 
  • CWZ heeft een speciale IBD-poli waar een multidisciplinair team patiënten met IBD behandelt en begeleidt.
  • U kunt gebruikmaken van de app CWZ Thuis voor thuismonitoring van uw gezondheidssituatie.

Behandeling en leefstijl bij IBD

  • Bij IBD zijn verschillende behandelingen mogelijk.
  • Veel patiënten hebben vragen over wat ze zelf kunnen doen om hun ziekte onder controle te houden of te brengen. Eet regelmatig, slaap op tijd en leef gezond is ons advies. Lees meer tips.

Reisvaccinaties

Heeft u in de toekomst reisplannen, dan raden wij u aan om u te laten vaccineren vóórdat u met afweeronderdrukkende medicijnen gaat beginnen. Als u medicijnen gebruikt die de afweer onderdrukken, kunt u bepaalde vaccinaties niet krijgen of deze bieden minder bescherming. De verpleegkundig specialist IBD en MDL-arts kunnen u hier meer over vertellen.  Meer informatie? Ga dan naar de website van GGD Reisvaccinaties.

IBD en zwangerschap

Een kinderwens hebben of zwanger zijn met een chronische darmziekte kan allerlei vragen oproepen. Kan ik wel zwanger worden? Mag ik zwanger worden bij de medicijnen die ik gebruik? Kunnen de medicijnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind? Mag ik borstvoeding geven? En is mijn ziekte erfelijk? Het is belangrijk om uw persoonlijke situatie met uw eigen maag-darm-leverarts of verpleegkundig specialist te bespreken.  Het liefst al vóór de zwangerschap. Lees meer over kinderwens en zwangerschap bij IBD.

Folders

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.