Zoeken

242 resultaten voor "" gevonden
Onderzoeken

Onderzoeken Thuistest slaapapneu Met deze checklist kunt u kijken hoe groot bij u de kans is op slaapapneu (OSAS). Op de site van de Nederlandse Vereniging van Slaapapneu Patiënten vindt u meer inform

Onderzoeken

Onderzoeken Slaaponderzoek Via een slaaponderzoek kan de arts zien of u slaapapneu heeft. Afdeling Nucleaire geneeskunde Afspraak maken, wijzigen of annuleren Locaties Wachttijden Er zijn twee soorten

Onderzoeken

Onderzoeken Rectaal toucher Bij een rectaal toucher kijkt de huisarts of de uroloog of hij afwijkingen aan de prostaat voelt. U krijgt dit onderzoek bij plasklachten of een verhoogd PSA in het bloed.

Onderzoeken

Onderzoeken Bloeddrukmeting 30 minuten Bij een 30-minuten bloeddrukmeting meten we 30 minuten lang om de 3 minuten uw bloeddruk. Dit geeft een betrouwbaarder beeld dan de korte meting in de spreekkame

Onderzoeken

Onderzoeken Bloeddrukmeting zwangerschap Bij iedere zwangerschapscontrole wordt uw bloeddruk gemeten . Een gezonde zwangere heeft een bloeddruk van 120/80 mmHg. Afwijkend is boven de 140/90 mmHg. Een

Onderzoeken

Onderzoeken Urineonderzoek bij kinderen Onderzoek van urine op mogelijke ziektes of infecties. Soms wil de arts de urine van uw kind onderzoeken. Uit een urineonderzoek is veel informatie te halen. Zo

Onderzoeken

Onderzoeken Slikonderzoek Met een slikonderzoek wordt bekeken hoe het slikken verloopt. Als de arts of logopedist vermoedt dat u slikproblemen heeft, krijgt u een slikonderzoek. Bij het onderzoek word

Onderzoeken

Onderzoeken Gezicht- en mondonderzoek Dit onderzoek wordt ook wel een orofaciaal onderzoek genoemd. Wanneer er twijfel bestaat over het functioneren van uw gezichts- en mondspieren en/of bij een vermo

Onderzoeken

Onderzoeken Spraakonderzoek Bij dit onderzoek test een logopedist uw spraak. U krijgt dit onderzoek wanneer er (mogelijk) sprake is van een spraakstoornis , zoals dysartrie . De logopedist kijkt en lu

Onderzoeken

Onderzoeken Zoutbelastingstest Een zoutbelastingstest wordt meestal na een bloed- en/of urineonderzoek gedaan. Als uit een of beide testen blijkt dat u hyperaldosteronisme hebt, wordt een zoutbelastin

Onderzoeken

Onderzoeken Taalonderzoek Door middel van dit onderzoek wordt er in kaart gebracht op welke gebieden de taal is aangetast. U krijgt dit onderzoek als de arts of logopedist vermoedt dat u afasie heeft.

Onderzoeken

Onderzoeken Steenanalyse Bij een steenanalyse wordt gekeken naar nierstenen . De bedoeling hiervan is om de oorzaak ervan op te kunnen sporen. Dit is nodig omdat nierstenen terug kunnen komen. Zo kan

Onderzoeken

Onderzoeken Schildklierscintigrafie Een schildklierscintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij de werking, de vorm en de grootte van de schildklier onderzocht worden. Uw klachten worde

Onderzoeken

Onderzoeken Punctie met CT-scan Bij dit onderzoek wordt tijdens een CT-scan onder plaatselijke verdoving een klein stukje weefsel weggehaald met een injectienaald. Het kleine stukje weefsel wordt gebr

Onderzoeken

Onderzoeken Schildklier-uptake scintigrafie Een schildklier-uptake scintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij de opname van radioactief jodium door de schildklier onderzocht wordt. Af

Onderzoeken

Onderzoeken pH-meting Bij een pH-meting wordt de zuurgraad in de slokdarm gemeten. Deze zuurgraad wordt de pH-waarde genoemd. De arts kan aan de pH-waarde zien hoe vaak en hoe lang zure maaginhoud ter

Onderzoeken

Onderzoeken Röntgen - echolokalisatie van de borst Een onderzoek waarbij de plaats van een aandoening in de borst wordt vastgelegd. Er zijn twee vormen van röntgen-echolokalisatie van de borst. Met ma

Onderzoeken

Onderzoeken Prenatale screening Prenatale screening is het opsporen van aangeboren of erfelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. De screening bestaat uit 3 onderzoeken: NIPT , 13-weken echo en een

Onderzoeken

Onderzoeken Plakproeven Bij plakproeven wordt onderzocht of u allergisch bent en voor welke stoffen. Eczeemplekken kunnen een allergische reactie zijn op een bepaalde stof. Om te kijken voor welke sto

Onderzoeken

Onderzoeken Proefkorset Met dit korset van gips kijkt de arts of het vastzetten van uw rug de pijn vermindert. Omdat gips hard wordt, kunt u uw rug niet bewegen. Zo wordt gekeken of het vastzetten van