Slokdarm-echocardiografie

Met een slokdarm-echocardiografie kan het functioneren van het hart worden onderzocht.

Indien een echocardiografie gemaakt via de borstwand onvoldoende informatie oplevert, kan er gekozen worden voor een slokdarm-echocardiografie. Ook wel transoesophagale echocardiografie (TOE) genoemd. Hierbij wordt vanuit de slokdarm naar het functioneren van het hart gekeken. Dit is een meer belastend onderzoek en wordt daarom alleen gedaan als dit echt nodig is.

Hoe verloopt een slokdarm-echocardiografie?

Een dunne slang wordt via de mond en keelholte in de slokdarm gebracht. In deze slang zit een soort microfoontje dat het hart in beeld brengt. Zo kunnen sommige structuren van het hart en de aorta (grote lichaamsslagader) beter in beeld worden gebracht. De slokdarm ligt namelijk direct tegen de achterwand van het hart.

Tijdens dit onderzoek blijft de luchtweg vrij en kunt u dus normaal ademen. De cardioloog voert dit onderzoek uit samen met de echolaborant.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Hoe bereidt u zich voor op een slokdarm-echocardiografie?

  • U dient minimaal 6 uur voor dit onderzoek niets meer te eten of drinken.
  • 10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 1B. U wordt daar verwezen naar de wachtruimte op B26.
  • Wanneer u aan de beurt bent, wordt u opgehaald. Een familielid of begeleider mag, als u dit wenst, tijdens het onderzoek aanwezig zijn.

In sommige gevallen wordt er tijdens dit onderzoek sedatie of volledige narcose gegeven. Er dienen dan uitgebreidere voorbereidingen getroffen te worden welke vooraf duidelijk met de arts besproken moeten zijn. Tevens zal het onderzoek dan ook op een andere locatie gaan plaatsvinden.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.