Stress echocardiografie

Een echocardiografie is een veilige en onschadelijke manier om uw hart in beeld te brengen.

Als er een echocardiografie wordt verricht onder omstandigheden waarin het hart onder stress verkeert - zoals tijdens lichamelijke inspanning - kan deze veel informatie geven over de pompfunctie van het hart.

Omdat het vervaardigen van een echocardiografie tijdens lichamelijke inspanning (zoals fietsen) niet goed mogelijk is, kan bij het zogenoemde stressechocardiografie het hart onder stress gebracht worden met behulp van het medicament dobutamine. Dit medicament jaagt het hart aan: de hartslag wordt sneller en de pompkracht van het hart neemt toe.

Toon meer

Hoe verloopt een stress echocardiografie?

De cardioloog verricht samen met een 2e cardioloog en 2 echolaboranten het onderzoek. Bij een echocardiografie zet de cardioloog een soort microfoontje (transducer) op de borstwand welke geluidsgolven uitzendt. Het lichaam kaatst deze terug. De teruggekaatste geluidsgolven worden omgezet in afbeeldingen van het hart. Deze beelden geven een indruk van het functioneren van het hart. Om het hart stress te laten ervaren zal er via een infuusnaald continu medicatie toegediend worden waarbij dit in een steeds hogere concentratie wordt gegeven. De toediening van het medicament gaat meestal gepaard met een gevoel van hartbonzen, een licht gevoel in het hoofd en soms ook pijn op de borst.
Tijdens dit onderzoek wordt uw hartritme, bloeddruk en zuurstofgehalte dan ook bewaakt. Tijdens de verschillende stressfasen van het hart worden beelden opgenomen en in een computer opgeslagen.

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Hoe bereidt u zich voor op een stress echocardiografie?

  • U moet u een half uur voor het onderzoek melden op cardiologieafdeling B42.
  • Hier krijgt u een infuusnaaldje ingebracht waarna u naar de hartfunctieafdeling wordt gebracht.
  • Wanneer u aan de beurt bent, wordt u opgehaald. Een familielid of begeleider mag, als u dit wenst, tijdens het onderzoek aanwezig zijn.

Waar vindt een stress echocardiografie plaats?

Het echocardiografisch onderzoek vindt plaats op Hartfunctieafdeling B26.

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.