Holteronderzoek

Met behulp van een opnamerecorder vindt er een doorlopende registratie van uw hartritme plaats tijdens de dagelijkse bezigheden gedurende 24/48 uur of 7 dagen.

In overleg met uw behandelend arts wordt er een holteronderzoek aangevraagd. Het onderzoek is pijnloos en u kunt uw normale werkzaamheden uitvoeren.

Hoe verloopt een holteronderzoek?

Op uw borst zullen met plakkers elektroden worden bevestigd, De elektroden vangen signalen van het hart op. Deze signalen worden opgeslagen in de recorder. Wanneer de recorder is bevestigd wordt u gevraagd gedurende die periode een dagboekje bij te houden. U noteert daarop wat u zoal doet en voelt met de dag en het tijdstip. (bijv. koffiedrinken, slapen, fietsen, hartkloppingen)

24/ 48uur of 7 dagen later worden de plakkers van uw borst verwijderd en de recorder losgekoppeld. De informatie die op de recorder staat wordt via een rapport aan de arts teruggekoppeld.

Hoe bereidt u zich voor op het holteronderzoek?

  • Gebruik geen bodylotion
  • 10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 1B. U wordt daar verwezen naar de wachtruimte van de hartfunctieafdeling (B26).
  • Zodra u aan de beurt bent, wordt u opgehaald.

Waar vindt het holteronderzoek plaats?

De holter wordt aangesloten op de hartfunctieafdeling, B26.

Folders

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.