Bronchoscopie

Een bronchoscopie is een kijkonderzoek in de luchtwegen.

Bij een bronchoscopie kijkt de longarts in de longen (bronchiën).

U krijgt een broncoschopie bij:

  • aanhoudende onverklaarbare hoest
  • aanhoudende piepende ademhaling
  • abnormaal opgeven van slijm (sputum)
  • vermoeden van een infectie
  • vermoeden van een kwaadaardige aandoening
  • stoppen van een bloeding
  • openmaken van verstopte luchtwegen
  • iets uit de longen weghalen.
Toon meer

Hoe verloopt een bronchoscopie?

De longarts kijkt met een bronchoscoop in de luchtwegen. De bronchoscoop is een buigzaam slangetje met een lamp en een camera erop. Via het slangetje bekijkt de arts de binnenkant van uw luchtwegen in de longen. Het slangetje wordt via de mond in de luchtwegen geplaatst. Natuurlijk wordt de keel tevoren verdoofd. Het onderzoek wordt meestal onder een roesje gedaan. Vaak haalt de arts tijdens het onderzoek meteen kleine stukjes longweefsel weg voor onderzoek. Dit heet een biopsie.

Een bronchoscopie wordt meestal uitgevoerd om een ziekte vast te stellen.

Een bronchoscopie kan ook een behandeling zijn. Het wordt dan een interventie-bronchoscopie genoemd. 

Waar vindt een bronchoscopie plaats?

Een bronchoscopie wordt gedaan op de behandelkamer in het behandelcentrum. U verblijft een aantal uren op de verpleegafdeling longziekten of op de afdeling dagverpleging.

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.